Om ditt barn har en lågt fotvalv, svår pronation eller upplever hälsmärtor, växtvärk eller knäsmärtor, kan skoinlägg vara ett bra alternativ. Att små barn har platta fötter är helt normalt. Fotvalven börjar utvecklas vid 4–5 års ålder. När barnet är runt 7–8 år bör ett normalt fotvalv synas. Hos en del barn kan dock foten förbli platt eller ha ett lågt fotvalv.

Pronation hos barn

Det största problemet är inte barnets fotvalvshöjd, utan det är viktigare att se om barnet har en överdriven pronation. Om man inte korrigerar pronationen kan det leda till att barnet utvecklar ett onormalt gångmönster. Problem som kan uppstå kan vara ont i hälen (Severs sjukdom), knäsmärtor (Schlatters sjukdom), generell fotsmärta, ankelsmärta och/eller värkande ben. Barn med överpronerade fötter kan uppleva växtvärk värre än hos barn som inte har pronationsproblem. Man kan lätt diagnostisera en överpronation. Boka gärna en tid hos oss så hjälper våra duktiga ortopedingenjörer eller podiater till med att se om ditt barn har en överpronation och kanske behöver hjälp med att korrigera den med formgjutna skoinlägg eller sulor.

Schlatterknä hos barn

Schlatterknä är smärta runt främre delen av knät. Den uppstår ofta hos barn i 10 till 15-årsåldern när senan som går från patellan (knäskålen) till tuberositas tibiae (knölen på framsidan av skenbenet strax nedanför knät) drar för mycket. Detta gör att växtplattan som sitter vid tuberositas tibiae blir irriterad och inflammerad vilket leder till smärta och obehag. Överpronation får knät att falla inåt och ökar därmed belastningen på knäsenan och på tuberositas tibiae.

Severs sjukdom hos barn

Severs sjukdom är ett liknande problem till Schlatters sjukdom eftersom den också innebär ett överdrivet drag på en växtplatta. Det här problemet uppstår när hälsenan drar för mycket på sin fästpunkt på baksidan av hälen vilket orsakar en inflammation av epifysplattan (växtplattan). Överpronation bidrar till det här vanliga besväret och iläggssulor / skooinlägg kan hjälpa till att lindra båda besvären.

Kontakta oss