Användarvillkor

Vänligen läs dessa användarvillkor noga. Otto Bock Scandinavia AB äger och ansvarar för denna webbplats. Dessa Användarvillkor fastställer regler för användning av denna webbplats och gäller för personer som besöker den här webbplatsen. Dessa användarvillkor gäller inte för andra webbplatser inom Ottobockgruppen. Vi ber dig därför att läsa användarvillkoren noga för varje Ottobock-sajt som du besöker. Användarvillkor uppdaterads kontinuerligt, läs därför igenom användarvillkoren varje gång du besöker den här webbplatsen. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa användarvillkor. För information gällande GDPR och cookies tag del av vår integritetspolicy.

Information om denna webbplats

Denna webbplats innehåller information om Ottobocks produkter och tjänster och är avsedd endast i informationssyfte. Informationen på denna webbplats syftar inte till att ersätta eventuell befintlig relation du har med ortopedingenjör, ortopedtekniker eller annan vårdpersonal som är lämpade för att ge rekommendationer kring vilka produkter och tjänster som är bäst för just dig. Denna webbplats innehåller information om Ottobocks produkter och tjänster som förmedlas inom Otto Bock Scandinavia AB och dess dotterbolag.

Vår upphovsrätt och våra varumärken

Ottobock äger all informationen på denna webbplats, inklusive produktnamn och andra varumärken inom Ottobockgruppen. Allt material lyder under upphovsrättslagen. Detta innebär att du kan ladda ner eller skriva ut information endast för personligt bruk.

Om du använder Ottobocks material eller varumärken i strid med dessa användarvillkor, riskerar du att bryta mot upphovsrättslagen, varumärkeslagen och andra lagar. Om Ottobock fastställer att du har brutit mot användarvillkoren kommer Ottobock att begränsa din åtkomst och möjlighet att använda denna webbplats.

Länkar till denna webbplats och användning av Ottobocks varumärke(n)

Ottobock överlåter en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig rättighet att länka till denna webbplats. Ottobock har rätt att återkalla denna rättighet i allmänhet eller din rätt att använda specifika länkar på denna webbplats. Om Ottobock återkallar denna rättighet samtycker du till att ta bort och inaktivera samtliga länkar till denna webbplats omedelbart.

Enligt dessa användarvillkor accepterar du att använda informationen på denna webbplats på ett sätt som kan vara förknippat med reklam eller ger intryck av att förmedla andra produkter och organisationer. Du godkänner också att din användning av den här domänen inte exponeras på en webbplats som rimlig kan upplevas som stötande, kränkande, trakasserande, grovt stötande eller skadlig. Webbplatsen och dess innehåll får under inga omständigheter bäddas in på en extern webbplats eller kopieras till en extern server. Du inte heller använda några Ottobocks varumärken på något sätt utan skriftligt godkännande från Ottobock.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som inte drivs av Ottobock. Ottobock granskar inte, kontrollerar inte eller övervakar inte materialet på externa webbplatser. Din användning av externa webbplatser omfattas av separata villkor och inte dessa användarvillkor.

INGA GARANTIER. ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS UTIFRÅN TILLGÄNGLIG INFORMATION I SAMBAND MED PUBLICERINGSDATUM. OTTOBOCK GER DÄRFÖR INGA GARANTIER FÖR EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET, PRISER ELLER TILLGÄNGLIGHET RÖRANDE INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS.

OTTOBOCK LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS UTAN AVBROTT ELLER FEL. ANVÄNDARE AV DENNA WEBBPLATS ÄR SJÄLVA ANSSVARIGA FÖR ATT TA DEL AV NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLLET ÄR FRITT FRÅN VIRUS OCH ANNAN POTENTIELLT SKADLIG KOD.

Frågor om webbplatsen

Om du har frågor eller kommentarer kring denna sekretess- och integritetspolicy, vänligen kontakta oss direkt via vårt växelnummer eller genom att använda dig av vårt kontaktformulär.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2022.


All information på den här webbplatsen har vi noggrant sammanställt. Vi ansvarar däremot inte för att informationen är korrekt, fullständig och aktuell.

För användning av vår webbplats gäller följande användarvillkor

Denna webbplats administreras av Otto Bock Scandinavia AB. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande enligt eget tycke helt eller delvis ändra och/eller ta bort innehåll på denna webbplats.

Innehåll, information, dokument, bilder och framställningar (hädanefter kallat ”innehåll”) på denna webbplats tillhör Ottobock.

Observera att använt text- och bildmaterial dessutom kan vara skyddat av upphovsrätten.

För många produkter från Ottobock föreligger därutöver patenträtt, mönsterrätt eller andra immateriella rättigheter. Ottobocks referensnummer är skyddade enligt varumärkesrätten. Det gäller även när dessa märken inte är markerade med symbolen ®.

Genom att ge åtkomst till detta innehåll överlämnas inga rättigheter.

Nedladdning av innehåll är endast tillåtet när detta uttryckligen erbjuds.

Det är inte tillåtet att använda innehåll för kommersiella ändamål, att ändra, sprida till tredje part för att reproducera, distribuera eller göra innehållet tillgängligt för allmänheten i någon som helst form utan skriftligt tillstånd. Om du vill använda innehåll, kontakta i så fall gärna vår kundtjänst.

De produkter och rekommendationer för produktkombinationer som visas är exempel på försörjningar och ett urval av produkter från Ottobock. Inga uttalanden görs om andra produkter.

En rad olika faktorer avgör om en produkt verkligen lämpar sig för dig och om du fullt ut kan dra nytta av en produkts alla funktioner. Avgörande är bland annat ditt fysiska tillstånd, din kondition och en grundlig läkarundersökning. Rådgör alltid med din läkare, fysioterapeut eller ortopedingenjör om behandling, kontraindikationer och möjliga risker. Läs alltid produktinformationen och bruksanvisningen.

Kontakta oss