Med Exopulse Mollii finns det äntligen en möjlighet för dig att hantera spasticitet, regelbundet och konsekvent. Exopulse Mollii Suit är ett personligt medicinskt hjälpmedel för barn och vuxna med cerebral pares (CP), multipel skleros (MS), stroke eller andra neurologiska sjukdomar som orsakar spastiska och spända muskler, svag muskelaktivering och smärta.

Hur fungerar dräkten?

Exopulse Mollii-dräkten hjälper de spastiska musklerna att slappna av med hjälp av en teknik som kallas neurostimulering. I dräkten sitter 58 elektroder som sänder milda, knappt märkbara, elektriska signaler till drabbade områden i hela kroppen.

Den naturliga reaktionen som skapas av dräkten kan hjälpa till att lösa muskelspänningar, lindra smärta och hjälpa bäraren att röra sig friare och mer säkert. Stimulansen kan anpassas till varje bärares symtom och täcker nästan hela kroppen, vilket ger användarna möjlighet till en mer aktiv vardag med mindre smärta. Dräkten används som ett värdefullt komplement till andra behandlingsalternativ.

Vill du prova Exopulse Mollii Suit?

Utprovning av Exopulse Mollii Suit görs av kvalificerad personal på Aktiv Ortopedteknik i Halmstad, Kristianstad, Nyköping, Stockholm och Östersund.

Notera att produkten inte bekostas av alla regioner, men går att finansieras privat. Kontakta oss om du vill veta mer.


Mer information och nedladdningsbart material

Kontakta oss