Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är avsedd att ge alla anställda, kunder och affärspartners möjlighet att rapportera överträdelser och för att vi ska kunna utreda och hantera dessa internt samt att kunna förhindra framtida skador på personer inom företaget eller på själva företaget. Visselblåsarfunktionen har till uppgift att rapportera allvarliga överträdelser av lagar eller interna bestämmelser i samband med dessa, särskilt när det gäller förebyggande av bedrägeri, korruption, stöld, diskriminering, sexuella trakasserier, utpressning, förräderi av hemligheter, exportkontroll, oegentligheter i redovisning, miljöskydd, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt barn- och tvångsarbete.

Visselblåsarfunktionen erbjuder dig som uppgiftslämnare möjlighet att vara anonym och anmälan hanteras med högsta sekretess.

Via länken nedan kommer ni till Ottobocks visselblåsarenhet/whistleblowing unit. Sidan och all information är på engelska.

Kontakta oss