Vi vill sätta standarden för kvalitet. Vårt ledningssystem är uppbyggt för att förenkla arbetet, säkra kvaliteten och säkerställa nöjda kunder och hög patientsäkerhet.

Vi arbetar också kontinuerligt i syfte att motverka negativa effekter på det ekologiska systemet.

Kvalitet och hållbarhet är en viktig del av vårt arbete

Aktiv Ortopedteknik har utarbetat en standardiserad behandlingsprocess med fokus på patientens delaktighet. Våra kliniska processer är baserade på klinisk evidens och många års erfarenhet från yrket och säkerställer hållbara och kvalitetssäkrade hjälpmedel.

Processerna är certifierade enligt med standarderna ISO 9001:2015 och 14001:2015. Våra interna kontroller säkerställer efterlevnad av regulatoriska krav, både inom Hälso- och Sjukvård och tillverkning av medicintekniska och ortopedtekniska hjälpmedel.

Vårt miljöarbete

Miljöarbetet inom Aktiv Ortopedteknik bedrivs ansvarsfullt och aktivt i syfte att motverka negativa effekter på det ekologiska systemet. Verksamheternas miljöprestanda följs regelbundet upp, för att säkerställa förbättringar samt överensstämmelse med gällande lagstiftning och andra krav. Att alla anställda är delaktiga säkerställs genom informationsutbyte.

Ta del av våra kvalitets- och miljöpolicies

Kvalitetspolicy

Baserat på - Quality for life - vår vision att hjälpa människor att återställa och förbättra sin rörlighet och öka sitt oberoende, ska de verksamheter som ingår i Ottobock Greater Nordic Region ha focus på hög kvalitet i alla aktiviteter.

Driven av marknaden, lösningsorienterad samt med fokus på patienter och deras behov, betyder det för oss att vi;

 • Genom att lyssna och lära oss om människors utmaningar, kan tillhandahålla individuell information, stöd och lösningar
 • Tillhandahåller produkter och service i enlighet med våra intressenters behov och i enlighet med gällande lagstiftningar
 • Säkerställer hög lokal kunskap på våra kliniker, genom att använda våra gemensamma expertiser inom ortopedi och verksamhetsstyrning
 • Fokuserar på hållbara lösningar, både för produkter och service
 • Ständigt utvecklar våra kunskaper och kompetens för att möta nuvarande och framtida behov
 • Samarbetar med våra leverantörer och fastställer a tydliga krav vid upphandlingarna

Dessa aktiviteter bidrar alla till att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningsarbete.

Miljöpolicy

Baserat på - Quality for life - vår vision att hjälpa människor att återställa och förbättra sin rörlighet och öka sitt oberoende, arbetar Ottobock Greater Nordic Region för att minimera den negativa miljöpåverkan som verksamheterna bidrar till.

Verksamheternas miljöprestanda följs regelbundet upp, för att säkerställa förbättringar samt överensstämmelse med gällande lagstiftning och andra krav. Att alla anställda är delaktiga säkerställs genom informationsutbyte.

För oss betyder ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan, att vi:

 • Planerar våra resor och transporter med syftet att minimera den negativa miljöpåverkan
 • Använder resurser och energi på ett ansvarsfullt sätt
 • Prioriterar leverantörer som kan visa aktivt arbete för att minska deras negativa miljöpåverkan
 • Stödjer återvinning genom att sortera vårt avfall
 • Minskar antalet kemiska produkter, och när det är möjligt, välja kemikalier med liten miljöpåverkan
Kontakta oss