Handortoser och handledsskydd kan effektivt stabilisera och avlasta handen och handleden och ge stöd efter skador eller operationer.

Händerna är människans mest frekvent och intensivt använda verktyg. Det är inte ovanligt att de ibland kan bli överansträngda eller att det påverkar oss om de får en begränsad rörlighet. Återkommande överbelastning av händerna kan resultera i mjukdelsskador, både akuta och kroniska, i handleds-, finger- och tumlederna. De vanligast förekommande besvären är karpaltunnelsyndrom och tumbasartros.

När används handortos / handledsstöd?

Handortos eller stöd används i allmänhet för att återställa eller förbättra muskel och skelettproblem som härrör från trauma eller sjukdom som artrit. Ortoser för hand kan också vara fördelaktiga för att hjälpa personer som har drabbats av karpaltunnelsyndrom eller neurologisk nedsättning såsom stroke, MS, EDS, ryggmärgsskada eller perifer neuropati. Exempel på användningsområden:

  • Skadeförebyggande
  • Smärtlindring
  • Värmande
  • Stabilisering av leder
  • Vid sträckningar och överansträngningar
  • Vid inflammationer (ex tennisarm, musarm, tendinit, långvarig töjning vid bla spacticitet, förlamning eller felställningar)

Utprovning handortoser

Utprovning av handortoser och handledsstöd/skydd görs av kvalificerad personal hos Aktiv Ortopedteknik, i samråd med berörd vårdpersonal. Vi tillhandahåller både specialanpassade ortoser och prefabricerade ortoser. Många prefabricerade ortoser kan du köpa direkt i någon av våra butiker eller kliniker. Behöver du en specialanpassad ortos kommer du till oss via en remiss eller bokar en tid hos ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik-center.

Åkommor som ofta resulterar i behov av handortos

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom beror på att en av handens huvudnerver ligger klämd i en kanal på handens insida. Tillståndet är vanligast hos kvinnor från 44 års ålder och uppåt, men även ofta i samband med graviditet. Tänkbara orsaker kan vara hormonella faktorer, ensidiga arbetsställningar vilket kan leda till överbelastningar, reumatiska sjukdomar och tidigare handledsbrott. Vanliga symptom är pirrningar och domningskänslor i tumme, pek-, lång- och halva ringfingret men även smärta och svaghet i nypgreppet. En handledsortos alt en hand-fingerortos kan hjälpa till att avlasta och minska symptomen genom att den håller handleden rak. Det kan även vara fördelaktigt att använda ortos nattetid. På dagtid kan ett mer elastiskt handledsstöd / handledsskydd användas för att underlätta aktivitetsutförande.

Tumbasartros

Tumbasartros innebär en uppluckring av ledbrosket så att dess kvalitet gradvis blir sämre, som sedan kan försvinna helt eller delvis. Defekten i ledbrosket kan orsakas av en snedbelastning eller tidigare skador som gjort att leden åldras fortare alternativt ärftlighet. Tumbasartros förekommer framför allt hos kvinnor över 40 år. Smärtorna är ofta lokaliserade i och runt tumleden. För att minska smärtorna bör du använda en ortos både dag som natt.

Olika typer av ortoser

Axelortoser är bra hjälpmedel för korrigering, avlastning och smärtlindring. När du upplever smärta och besvär med att röra armen, på grund av exempelvis stroke eller skador i axel/skuldra, kan en axelortos vara ett bra hjälpmedel. Axelortoser kan ibland kallas axelstöd eller mitella.

En ortos för axel eller skuldra ger märkbar avlastning, lindrar smärta och kan leda till en förbättrad kroppshållning. En axelortos kan även ge stöd av arm och axel efter exempelvis trauma eller operation.

Med en ortos för din armbåge (armbågsstöd) lindras i allmänhet kan muskel- och skelettproblem från trauma eller sjukdom som exempelvis artrit. De kan också hjälpa personer som har drabbats av någon neurologisk nedsättning som stroke, ryggmärgsskada eller perifer neuropati. Armbågsortoserna är mekaniska eller elektromekaniska enheter som appliceras på armen för att återställa eller förbättra funktion eller strukturella egenskaper.

Skador i arm och armbåge är vanligt förekommande hos hantverkare, kontorsarbetare och utövare av sporter som tennis, golf och badminton. Orsaken är ofta en upprepad ensidig rörelse för handen och underarmen, vilket kan ge smärta på armbågens utsida och en kraftlöshet i handen.

Vi erbjuder högkvalitativa benortoser för just ditt individuella behov. Ortoserna kan vara en tillfällig hjälp som hjälper till vid läkning efter skador på ligament, leder och ben. Vid permanenta skador hjälper ortoser att upprätthålla funktioner och minska eller förhindra smärta.

Benortoser hjälper till att stabilisera leder, styra ledrörelser och kompensera för svag eller överdriven muskelaktivitet. Målet är att effektivt stödja och samverka med behandlingen som ordinerats av din läkare.

Knäortoser kan både vara ett stöd för att avlasta vid en muskelskada eller operation, eller som ett hjälpmedel för att återfå funktion vid exempelvis artros. Knäbesvär och smärttillstånd i knäleden är något som drabbar många och kan leda till minskad fysisk aktivitet. Idrott utsätter dina knäleder för belastning. Snabba förflyttningar och tung belastning sliter på knäledens muskulatur och senor. 

Fotortoser och fotledsstöd avlastar senor och leder i dina fötter. De främjar läkningen och ger ett bättre gångmönster. Fotbesvär är vanligt förekommande och en fotortos kan vara ett alternativ för dig om du har besvär med instabilitet, stukning eller ledbandskador. 

Beroende på dina besvär kan ortosen / fotledsstödet antingen användas tillfälligt under behandlingen eller också användas mer långvarigt för att stabilisera eller avlasta leder, senor och ledband eller främja rörelseförmågan. Vi har ett antal olika ortoser för fötter och fotleder.

Kontakta oss