Apofysit | Severs skada

Apofysit, eller Severs skada, är en av de absolut vanligaste orsakerna till smärta i häl hos barn omkring 8 till 15 år. Andra namn på sjukdomen är calcaneus apofysit, apofyitis calcanei eller apophysitis calcanei.

Symtom

Det är klassat som en överbelastningsskada och provoceras vanligen fram av aktivitet och hård belastning. Smärtan kan komma plötsligt och kan variera i grad. Smärtan sitter ofta i bakre delen av hälbenet och i närheten av tillväxtzonerna. Severs skada läker oftast ut, men det kan ta relativt lång tid - uppemot ett år är inte ovanligt innan besvären har försvunnit. Även om den drabbade kan få mycket ont så är tillståndet ofarligt. Aktivitet kan anpassas efter smärtnivå.

Orsak

Orsaken anses vara hård belastning på berörda områden under lång tid samtidigt som kroppen växer. Tillväxtzonerna i hälbenet kan då utsättas för påfrestning som leder till att utvecklingen störs och att smärtan i hälarna uppstår. Andra tillstånd, exempelvis uppluckring av benet där senan fäster, kan leda till samma typ av smärta. Då sitter smärtan i fästet för senan.

För att påskynda läkningsprocessen och minska smärtan rekommenderas ortopediska inlägg, som anpassas efter individens belastningsmönster.

Kontakta oss