Knäbesvär och smärttillstånd i knäleden är något som drabbar många och kan leda till minskad
fysisk aktivitet. Idrott utsätter dina knäleder för belastning. Snabba förflyttningar och tung belastning sliter på knäledens muskulatur och senor.

Knäortoser kan både vara ett stöd för att avlasta vid en muskelskada eller operation, eller som ett hjälpmedel för att återfå funktion vid exempelvis artros. Vi hjälper dig att hitta rätt knäortos beroende på vilket behov just du har.

Vanliga besvär där knäortoser kan var till hjälp

Artros

Vid artros sker en uppluckring av ledbrosket i knäleden så att dess kvalitet gradvis blir sämre och försvinner. Detta kan orsaka en snedbelastning som gör att leden känns instabil. Vanliga symptom är belastningssmärta, begränsad rörlighet, svullnad och stelhet i knäleden. Om du har en konstaterad artros i knäleden kan en knäortos hjälpa till att stabilisera och ge smärtlindring genom att mekaniskt avlasta knäleden.

Hopparknä

Hopparknä är något som ofta drabbar idrottare såsom friidrottare, basket-, vollyboll- och fotbollsspelare mm. Hopparknä beror på en bristning och inflammation i knäskålssenan på grund av överbelastning. Symptomen kan vara smärta i knäskålssenan i samband med aktivitet samt värk och stelhet under och efter ansträngning. En ortos kan hjälpa till att avlasta din knäskålssena och minska smärtan.

Korsbandsskador

Korsbandsskador är en av de vanligaste och svåraste knäskador som förekommer inom idrotten. Orsaker till att man får en korsbandsskada är ofta vridvåld, då foten fastnar i underlaget och knäet vrids inåt, kollisioner och översträckningsvåld. Symptomen blir en omedelbar smärta vid skadetillfället och därefter belastningssvårighet och svullnad. Vid en korsbandsskada behövs ett akut omhändertagande och eventuellt operation. En ortos kan underlätta för dig under aktivitet och rehabilitering.

Meniskskador

Meniskskador kan förekomma både på insidan respektive utsidan av knäet. Hos yngre uppstår meniskskadan oftast i samband med idrottsaktivitet och hos medelålders och äldre människor kan en meniskskada uppstå vid en relativt litet påverkan, t.ex. vid uppresning från huksittande. De vanligaste symptomen är smärta vid vridrörelser, låsningskänsla, nedsatt rörlighet i knäleden och nedsatt styrka i främre lårmuskeln. Ofta opereras en skadad menisk. Avlastande knäortoser används ofta för att underlätta träning och minska smärta.

Schlatters sjukdom

Schlatters sjukdom är en överbelastning och inflammation av knäskålssenans fäste på underbenet. Det drabbar främst pojkar i 10–16 års ålder men förekommer även hos flickor som idrottar mycket. Besvären läker ut spontant men läkningstiden kan sträcka sig över flera år. Åtgärder för att minska symptomen är användning av en knäortos för avlastning och värme, att reducera antalet tränings- och tävlingstillfällen per vecka, kylbandage, stretching, bra skor och eventuellt fotbäddar eller inlägg.

Skada på sidoledbanden

Skada på sidoledbanden i knäet kan innebära en delvis eller total bristning av sidoledband och kan drabba både insida och utsida av knäet. Det inträffar ofta i kontaktidrotter som t.ex. fotboll och ishockey. Symptomen är smärtor på den sida av knäet där skadan inträffade, ostadighetskänsla och rörelsesmärta framför allt vid böjning av knäet. Åtgärder vid skada förutom det akuta omhändertagandet innefattar rehabilitering av sjukgymnast och knäortos för att underlätta aktivitet och rehabilitering.

Olika typer av ortoser

Axelortoser är bra hjälpmedel för korrigering, avlastning och smärtlindring. När du upplever smärta och besvär med att röra armen, på grund av exempelvis stroke eller skador i axel/skuldra, kan en axelortos vara ett bra hjälpmedel. Axelortoser kan ibland kallas axelstöd eller mitella.

En ortos för axel eller skuldra ger märkbar avlastning, lindrar smärta och kan leda till en förbättrad kroppshållning. En axelortos kan även ge stöd av arm och axel efter exempelvis trauma eller operation.

Med en ortos för din armbåge (armbågsstöd) lindras i allmänhet kan muskel- och skelettproblem från trauma eller sjukdom som exempelvis artrit. De kan också hjälpa personer som har drabbats av någon neurologisk nedsättning som stroke, ryggmärgsskada eller perifer neuropati. Armbågsortoserna är mekaniska eller elektromekaniska enheter som appliceras på armen för att återställa eller förbättra funktion eller strukturella egenskaper.

Skador i arm och armbåge är vanligt förekommande hos hantverkare, kontorsarbetare och utövare av sporter som tennis, golf och badminton. Orsaken är ofta en upprepad ensidig rörelse för handen och underarmen, vilket kan ge smärta på armbågens utsida och en kraftlöshet i handen.

Handortoser och handledsskydd kan effektivt stabilisera och avlasta handen och handleden och ge stöd efter skador eller operationer.

Händerna är människans mest frekvent och intensivt använda verktyg. Det är inte ovanligt att de ibland kan bli överansträngda eller att det påverkar oss om de får en begränsad rörlighet. Återkommande överbelastning av händerna kan resultera i mjukdelsskador, både akuta och kroniska, i handleds-, finger- och tumlederna. De vanligast förekommande besvären är karpaltunnelsyndrom och tumbasartros.

Vi erbjuder högkvalitativa benortoser för just ditt individuella behov. Ortoserna kan vara en tillfällig hjälp som hjälper till vid läkning efter skador på ligament, leder och ben. Vid permanenta skador hjälper ortoser att upprätthålla funktioner och minska eller förhindra smärta.

Benortoser hjälper till att stabilisera leder, styra ledrörelser och kompensera för svag eller överdriven muskelaktivitet. Målet är att effektivt stödja och samverka med behandlingen som ordinerats av din läkare.

Fotortoser och fotledsstöd avlastar senor och leder i dina fötter. De främjar läkningen och ger ett bättre gångmönster. Fotbesvär är vanligt förekommande och en fotortos kan vara ett alternativ för dig om du har besvär med instabilitet, stukning eller ledbandskador. 

Beroende på dina besvär kan ortosen / fotledsstödet antingen användas tillfälligt under behandlingen eller också användas mer långvarigt för att stabilisera eller avlasta leder, senor och ledband eller främja rörelseförmågan. Vi har ett antal olika ortoser för fötter och fotleder.

Kontakta oss