Benproteser för alla behov

En protes är ett hjälpmedel som ersätter en förlorad kroppsdel t.ex. ett underben. Protesen sätts på den kvarvarande delen av benet efter amputation.

Behov och bedömning av vilken typ av protes du får görs av en läkare tillsammans med patienten i samråd med ett rehabiliteringsteam. I teamet ingår fysioterapeut, ortopedingenjör och arbetsterapeut.

Mer information om din benprotes

Vårt kompetenta team hjälper dig att välja rätt benprotes och skapar skräddarsydda lösningar för dina behov. Här får du information om hur din resa från amputerad till protesanvändare ser ut, från det inledande mötet med protesteamet till gåskolan. 

En lårbensprotes får du om du är amputerad ovanför eller genom knät. Här får du mer information om hur valet av protes, hur processen från testprotes till färdig lårbensprotes ser ut och om de olika komponenterna som ingår i en komplett lösning. 

En underbensprotes får du som har knät kvar och är protesen sitter på ditt underben. Här får du mer information om hur valet av protes, hur processen från testprotes till färdig underbensprotes ser ut och om de olika komponenterna som ingår i en komplett lösning.

Protesfoten utgör grundstenen för benproteser och påverkar din förmåga att gå säkert och bekvämt. Vår erfarna ortopedingenjör ser till att din protesfot passar perfekt in i ditt protessystem, med fokus på komfortabel hälisättning, anpassad avrullning och smidig frånskjut från framfoten. 

Kontakta oss