Beroende på din kroppsvikt, din hållning och ditt rörelsemönster så belastas fötterna på olika sätt. För att klargöra vilken typ av anpassning just du behöver börjar vi vanligtvis med att göra en noggrann undersökning av dina fötter och ditt specifika behov.

Noggrann utvärdering för rätt val

Först utvärderar vi hur dina fötter belastas i statiskt läge, dvs när du står still, där vi bland annat tittar närmare på fötternas form och fotvalv. I samband med detta gör vi eventuellt även så kallad screening av knä, höft och rygg beroende på om du har några specifika problem. För att undersöka din fotisättning får du i vissa fall även gå eller springa på ett löpband där vi filmar ditt steg. Om du är berättigad till bidrag för ortopediska skor krävs en remiss.

Behandlingssko/ortopedisk sko

Behandlingsskor är en specifik typ av ortopedisk sko som du använder för att minska risken för uppkomst av sår eller för att underlätta sårläkning vid nedsatt blodcirkulation och känselbortfall. Behandlingsskor är oftast en del i sårbehandling och bör alltid användas efter ordination från läkare.

Skoändringar

Skoändringar kan förskrivas av en rad olika anledningar och innebär att vi gör en anpassning av sulan på din befintliga sko. Vanligtvis innebär detta antingen en skoförhöjning eller framtagande av en så kallad rullsula.

En skoförhöjning tillämpas oftast då man har en benlängdskillnad eller om man under en viss tid behöver förhöjning på sina skor, exempelvis efter en hälseneruptur. En rullsula förskrivs då man har behov att minska belastningen på framfoten. Detta innebär att man förändrar skons undersida för att ändra stegavvecklingen. Skoförändringen sker rent praktiskt genom att sulan delas eller att det yttersta lagret slipas bort, för att sedan applicera förhöjningen eller rullsulan. Delning av sulorna görs vanligtvis om sulan är lite grövre, medan slipning är aktuellt om sulan är så tunn att den inte går att såga i.

Aktiv Ortopedtekniks duktiga skotekniker och podiater hjälper dig att hitta rätt sko, sandal eller toffla. Vi kan erbjuda skor från ledande leverantörer inom både ortopediska skor, ortopediska sandaler, ortopediska tofflor, sportskor och bekvämskor från bla Klaveness, Saucony och Erimed. Vi har även ett brett sortiment av ortopediska barnskor.

Behöver du specialanpassade skor kommer du till oss via en remiss eller bokar en tid hos ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik-center.

Kontakta oss