Aktiv Ortopedteknik är en del av ett globalt Patient Care-nätverk med över 100 ortopedtekniska center världen över. Det ger dig möjlighet att växa, både inom och utanför Sveriges gränser.

Ottobock Healthcare, vår ägare sedan mer än 20 år, är en av världens ledande leverantörer av ortopediska tjänster och produkter.

Ett unikt globalt nätverk

Ottobock driver idag ett unikt internationellt nätverk av Patient Care-center och erbjuder innovativa och högkvalitativa proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska skor på över 40 marknader världen över. Missionen är att hjälpa människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet. Ottobock och Aktiv Ortopedteknik arbetar idag tätt tillsammans och delar lokaler i Bergshamra, Stockholm.

Den långtgående traditionen av noggrant kvalitetsarbete, avancerad teknik och innovativt tänkande har idag blivit en naturlig del av den verksamhet vi erbjuder. Att vara en del av ett större kompetensnätverk kombinerat med ett starkt lokalt fokus är ett viktigt led i att kunna erbjuda marknadens mest beprövade helhetslösning. Detta nyttjar vi i bl.a. inom:

Teknik- och produktutveckling

  • Unika samarbeten med medicinsk expertis
  • Kunskapsutbyten
  • Maximerad tillgänglighet
  • Internationella och lokala utbildningsprogram
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Mätningar och produktionsteknik
Kontakta oss