Här har vi samlat ett antal förbund, föreningar och organisationer som verkar inom den ortopedtekniska branschen.


För patienter och närstående

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet är organiserad i fyra avdelningar och en funktion.
Länk

Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP är en polistiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle.
Länk

Svenska Diabetesförbundet

Information och nyheter för dig som har diabetes.
Länk

Tipbase Hjälpmedelsdatabas

Smarta tips, idéer och hjälpmedel som kan vara till hjälp för personer med multipla extremitetsskador.
Länk

Hjärnfonden

Insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område.
Länk

Neuro

Intresseorganisation för människor i Sverige som lever med neurologiska diagnoser eller symtom samt deras familj och anhöriga.
Länk

Cascade DAFO

Informationsrik sida om dynamiska ankelfotortoser.
Länk

För dig som arbetar inom vården

OTB

Ortopedtekniska branschrådet.
Länk

Swedish Medtech

Branschorganisation för medicinteknik.
Länk

SOF

Svensk Ortopedisk Förening.
Länk

SOIF

Sverige ortopedingenjörers förening.
Länk

SOS

Sveriges ortopedskotekniska sällskap.
Länk

ISPO

International Society for Prosthetics and Orthotics.
Länk

Kontakta oss