Aktiv Ortopedteknik/professionals

– För dig i vården

På våra 20 center tar vi emot patienter som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Vi har kvalificerade och erfarna specialister med tillgång till den absolut senaste tekniken. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att möta framtidens behov – redan idag.

Nyheter och evenemang »

Förskrivning av ortopedteknik i din region

Här presenterar vi vad som gäller i din region, remissförfarandet, avgifter & regelverk och mycket mer. Välj din region för mer information.

Avgifter och regler

Reglerna för avgifter och ersättningar skiljer sig åt beroende på hjälpmedel och från region till region. För detaljerad information, se: SKR.se » patientavgifter

Har patienten tidigare fått ortopedisktekniska hjälpmedel, kan ny remiss skrivas via ett förnyelseförfarande. Detta förfarande kan skilja något mellan regionerna.

Den som inte är berättigad till regionsbidrag kan rekommenderas vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik. Det kan handla om exempelvis inlägg, skoförhöjning eller skokorrektion på egen bekostnad. Vissa hjälpmedel (ex. enklare ortoser) betraktas som egenvård och får då bekostas av patienten själv.

Rekommenderad kompetens för förskrivning

I normalfallet bedömer en primärvårdsläkare om patienten är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel. Anses behov föreligga, remitteras patienten till den Ortopedtekniska avdelningen för utprovning. Processen för förskrivning av hälpmedel kan variera från region till region.

Rätten att förskriva varierar mellan olika hjälpmedel, liksom vem som är behörig remittent, vilket finns angivet för varje hjälpmedel (se din regions sida, lankat ovan).

Remissen för ortopedtekniska hjälpmedel ska gå till en ortopedteknisk klinik som väljer, provar ut och anpassar produkten. Detta kräver ofta ett samarbete mellan remittent och förskrivare.

Kontakta oss