Fotbesvär är vanligt förekommande och en fotortos kan vara ett alternativ för dig om du har besvär med instabilitet, stukning eller ledbandskador. Beroende på dina besvär kan ortosen / fotledsstödet antingen användas tillfälligt under behandlingen eller också användas mer långvarigt.

Fotortoser och fotledsstöd avlastar senor och leder. De främjar läkningen och ger ett bättre gångmönster. Vi har ett antal olika ortoser för fötter och fotleder.

Ankel-Fot-Ortoser (AFO)

Ortoser för fot kan skifta i både utseende och material. Det kan vara en stödjande fotledsstöd som ofta är i ett mjukt material till ortoser som är specialanpassade och gjorda i hårdare material som exempelvis kolfiber. Fotortoserna kan användas för att stabilisera fot och fotled eller begränsa rörligheten. Om en fotortos är gjord för att användas i skor sätts ibland ortosen på foten innan skon tas på. Hos Aktiv Ortopedteknik hjälper vi dig att hitta rätt fotortos / fotledsstöd beroende på vilket behov just du har. Några vanliga besvär där en ankel-fotortos kan vara till hjälp att avlasta, stabilisera, smärtlindra och underlätta rehabilitering är droppfot, diabetes eller instabil fotled.

Fotortos vid diabetes

Om du är diabetiker finns en ökad risk för dålig cirkulation i foten och i samband med detta uppkomst av sår. Fotproblem så som neuropatier, diabetessår, kallbrand och infektion är vanliga vid diabetes. Vid fotproblem pga diabetes kan man använda en fotortos som kallas för Walker. Ortosen fungerar så att den avlastar foten för bättre läkning av sår eller fraktur. Ortosen ska alltid sitta på när du belastar foten, det vill säga när du står, går eller är aktiv på annat sätt, men ta gärna av ortosen vid vila för att lufta foten. För diabetiker finns det också speciella skor/kängor med individuella fotbäddar/inlägg, stela bottnar och rullsulor. För dig med diabetes är det är extra viktigt att hitta rätt storlek då skavsår kan skapa stora problem .

Vi på Aktiv Ortopedteknik har speciellt anpassade program för diabetiker med råd och stöd för exempelvis förebyggande egenvård, läs mer här.

Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik-center för mer information.

Ortos för instabil fotled

Instabila fotleder är vanligt och förekommer i alla åldrar. Ofta leder instabila fotleder till en ökad risk för fotledsstukning, men upprepade fotledsstukningar och fotledsvrickningar kan i sig även leda till instabila eller svaga fotleder. Otillräcklig stabilitet kan innebära problem, smärta och värk och kallas medicinskt för fotledsdistorsion. Problemen uppstår då ledbanden i fotleden utsätts för hård belastning, vanligtvis vid stukningar, och leder i det långa loppet till uttänjda ledband. För att stabilisera en instabil fotled samt att motverka framtida problem så används med fördel en stödjande ortos eller ett fotledsstöd till fotleden.

Vid upprepade problem är det viktigt att lokalisera och klarlägga orsakerna bakom stukningarna. Instabila fotleder kan och bör så snabbt som möjligt stabiliseras med en ortos och biomekaniskt balanserade fotbäddar.

Ortos vid droppfot

Vid droppfot används ofta en ortos som även kallas droppfotsskena. De är ett hjälpmedel som stöttar foten och förhindrar att den hänger ner. Skenan hjälper till att återställa en normal gång genom att ge stöd till foten och ankeln. Det finns olika typer av droppfotsskena tillgängliga, beroende på patientens specifika behov och orsaken till deras droppfot.

Olika typer av ortoser

Axelortoser är bra hjälpmedel för korrigering, avlastning och smärtlindring. När du upplever smärta och besvär med att röra armen, på grund av exempelvis stroke eller skador i axel/skuldra, kan en axelortos vara ett bra hjälpmedel. Axelortoser kan ibland kallas axelstöd eller mitella.

En ortos för axel eller skuldra ger märkbar avlastning, lindrar smärta och kan leda till en förbättrad kroppshållning. En axelortos kan även ge stöd av arm och axel efter exempelvis trauma eller operation.

Med en ortos för din armbåge (armbågsstöd) lindras i allmänhet kan muskel- och skelettproblem från trauma eller sjukdom som exempelvis artrit. De kan också hjälpa personer som har drabbats av någon neurologisk nedsättning som stroke, ryggmärgsskada eller perifer neuropati. Armbågsortoserna är mekaniska eller elektromekaniska enheter som appliceras på armen för att återställa eller förbättra funktion eller strukturella egenskaper.

Skador i arm och armbåge är vanligt förekommande hos hantverkare, kontorsarbetare och utövare av sporter som tennis, golf och badminton. Orsaken är ofta en upprepad ensidig rörelse för handen och underarmen, vilket kan ge smärta på armbågens utsida och en kraftlöshet i handen.

Handortoser och handledsskydd kan effektivt stabilisera och avlasta handen och handleden och ge stöd efter skador eller operationer.

Händerna är människans mest frekvent och intensivt använda verktyg. Det är inte ovanligt att de ibland kan bli överansträngda eller att det påverkar oss om de får en begränsad rörlighet. Återkommande överbelastning av händerna kan resultera i mjukdelsskador, både akuta och kroniska, i handleds-, finger- och tumlederna. De vanligast förekommande besvären är karpaltunnelsyndrom och tumbasartros.

Vi erbjuder högkvalitativa benortoser för just ditt individuella behov. Ortoserna kan vara en tillfällig hjälp som hjälper till vid läkning efter skador på ligament, leder och ben. Vid permanenta skador hjälper ortoser att upprätthålla funktioner och minska eller förhindra smärta.

Benortoser hjälper till att stabilisera leder, styra ledrörelser och kompensera för svag eller överdriven muskelaktivitet. Målet är att effektivt stödja och samverka med behandlingen som ordinerats av din läkare.

Knäortoser kan både vara ett stöd för att avlasta vid en muskelskada eller operation, eller som ett hjälpmedel för att återfå funktion vid exempelvis artros. Knäbesvär och smärttillstånd i knäleden är något som drabbar många och kan leda till minskad fysisk aktivitet. Idrott utsätter dina knäleder för belastning. Snabba förflyttningar och tung belastning sliter på knäledens muskulatur och senor. 

Kontakta oss