Schlatters sjukdom drabbar främst högaktiva ungdomar och är vanligast hos pojkar. Besvären läker ut spontant men läkningstiden kan sträcka sig över flera år.

Orsaker till Schlatters sjukdom

Vid Schlatters sjukdom har tillväxtzonerna vid knäskålssenans infästning i skenbenet överbelastats.

Symtom på Schlatterknä

Ett vanligt kännetecken för Schlatterknä är smärta i samband med belastning, svullnad och ömhet.

Behandling

Åtgärder för att minska symptomen är användning av en knäortos, kortvarig vila och alternativ träning.

Kontakta oss