Här har vi samlat information för både patienter, brukare och förskrivare. Materialet är framtaget i samarbete med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer.

Har du frågor kring dokumenten - hör av dig till info@aktivortopedteknik.se.


Kontakta oss