Enligt svensk lag skall all vårdverksamhet baseras på beprövad erfarenhet och utgå från bästa tillgängliga vetenskapliga grund. Detta är givetvis grundtanken i all utveckling av vår ortopedtekniska verksamhet.

Klinisk produktion och unika kunskapsutbyten

Vi arbetar ständigt med att identifiera och utveckla framgångsexempel inom vår kliniska verksamhet. Detta innefattar i sig allt ifrån införandet av ny teknik och nya material till unika kunskapsutbyten inom gruppen. Läs mer om vårt unika nätverk.

Vi driver branchen framåt för våra patienters bästa

Att stärka vår vetenskapliga medvetenhet inom gruppen ser vi som ett oerhört viktigt steg i vår utveckling av nya behandlingsalternativ och produktlösningar. Genom att arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningsätt vill vi kunna säkerställa en verksamhet som driver branschen i rätt riktning, men inte minst för att garantera den bästa ortopedtekniska servicen för våra patienter och brukare.

  • Unika forskningsprojekt och vetenskapliga studier
  • Uppföljning och användning av externa studier
  • Uppbyggande och analys av evidensdatabaser
  • Internationellt kompetensutbyte
  • Interna utbildningar

CAD/CAM

Med hjälp av modern teknik för scanning (CAD/CAM) kan vi skapa tredimensionella avbildningar som används i både utprovningsprocessen och när vi tillverkar våra hjälpmedel. Detta sparar både tid och resurser och gör att vi erbjuda en effektivare vägledning för våra brukare och patienter, genom hela vårdkedjan.

*CAD – Computer-aided Design
*CAM – Computer-aided Manufacturing

Kontakta oss