Med en formgjuten sula kan du ge din fot optimala förutsättningar för att både förebygga skador och för att behandla eller lindra problem som redan uppstått. Formgjutna sulor i skor med en stödjande effekt kan exempelvis korrigera en felställning medan en stötdämpande funktion kan hjälpa till att avlasta ditt fotvalv och dina trampdynor.

Personligt anpassade stödjande och stötdämpande sulor fungerar som ett naturligt steg mot en bekvämare och hälsosammare vardag.

Med våra experters kunskap och erfarenhet om kroppens anatomi och den senaste utvecklingen inom materialteknik kan vi idag erbjuda individanpassade formgjutna sulor som inte bara förebygger och åtgärdar problem – de passar även i de flesta typer av skor.

Så här går vår analys och formgjutning till:

Steg ett: fotundersökning samt gång- och löpanalys

Beroende på din kroppsvikt, hållning och rörelsemönster så belastas dina fötter på olika sätt. För att klargöra vilken typ av formgjutna sulor / skoinlägg som just du behöver börjar vi med att göra en noggrann undersökning av dina fötter och ditt specifika behov.

Först utvärderar vi hur dina fötter belastas i statiskt läge, dvs när du står still. Baserat på om du har specifika problem gör vi ibland även en så kallad screening av knä, höft och rygg. För att undersöka din fotisättning får du i vissa fall även gå eller springa på ett löpband där vi filmar dig. Detta underlag används sedan när vi gör en helhetsbedömning om vad du behöver för typ av skoinlägg.


Steg två: Fotscanning och formgjutning

Skoinläggen formgjuts unikt efter din fot och dess specifika konstruktion. Med hjälp av modern scanningteknik (så kallad CAD/CAM) skapar vi en tredimensionell bild av dina fötter i ett obelastat läge. Denna bild använder vi sedan som mall när vi producerar dina inlägg. Utifrån samlade insikter både från undersökningen av dina fötter, gång- och löpanalysen, samt 3D-modellen väljer vi ett material, en form och en konstruktion som passar just dig.


Steg tre: leverans och uppföljning

När dina formgjutna sulor är klara levereras de enligt överenskommelse, beroende på vad våra olika center och butiker erbjuder.

I samband med den första undersökningen har vi också planerat för en gemensam uppföljningsplan. Syftet med planen är dels att säkerställa att dina nya skoinlägg fyller sitt syfte, men också att kunna följa upp dina fotrelaterade problem över tid. Att planera in återbesök med jämna mellanrum är ett bra sätt att säkerställa en god fothälsa som håller i sig under hela livet.

Kontakta oss