Aktiv Ortopedteknik har uppdraget av rehabilitering för personer med amputationer eller vid medfödda extremitetsavvikelser, dysmeli eller patienter som behöver bedömning för Raynauds fenomen inom Region Stockholm.

Adress

Barks väg 7
170 73 Solna
Se karta i Google Maps »

Kontaktuppgifter

Öppettider

Måndag–fredag 7:30–16:30

Telefon

08-624 95 50

Vår växel är öppen 8:00–16:30

Av- eller omboka din tid

Länk »

E-post

Skicka e-post till oss via kontaktformuläret. Ange att du vill komma i kontakt med vår enhet i Stockholm.

Fax

08-624 06 647

Kontaktpersoner

Rehabchef Erik Hidemo
E-post

Excenter Marie Wikström
E-post

Välkommen till CaféAmp

En kväll för dig som är amputerad, eller har en dysmeli, och känner att du i all enkelhet skulle vilja träffa andra i samma/liknande situation. Läs mer »

Om Amputations- och Dysmelicentrum

Hitta hit

Närmaste busshållplatser: Bergshamra Bro och Bergshamra gård.
Tunnelbanestation (röd linje): Bergshamra uppgång Södra Bergshamra och Stocksund.
Det går direktbussar från:

 • Danderyds sjukhus; Buss 157, 176, 177, 178, 613
 • Solna station; Buss 156, 176 och 177
 • Spånga station och Rissne; Buss 157
 • Kista Centrum; Buss 178, 613
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna; Buss 508
 • Jakobsbergs Centrum; Buss; 178

Med reservation för förändringar i SL-trafiken. Kontrollera bästa resväg på sl.se.

EX-Center

EX-Center, som funnits sedan 1993, är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med multipla extremitetsskador, det vill säga reduktionsmissbildningar eller amputationer på grund av skada eller sjukdom på fler än en arm eller ett ben. EX-Center drivs av Amputations- och Dysmelicentrum på Aktiv Ortopedteknik i Stockholm och Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN).

EX-Center riktar sig till personer med dysmeli, neurosedynskada och förvärvade amputationer i hela landet och tar också emot personer från andra länder. Att sakna flera extremiteter eller delar av flera extremiteter innebär ofta att man har ett mer omfattande stöd- och hjälpbehov med många vårdkontakter. Det kan röra sig om specialhjälpmedel, proteser/ortoser, smärtproblematik, fysisk träning, anpassningar i skola/arbete, personlig assistans, bostadsanpassning, bilanpassning m.m. EX-Centers multidisciplinära team består av koordinator, ortopedläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Vill du läsa mer om EX-Center klicka här.

Mer information från Region Stockholm

» 1177.se

Läs mer

Aktiv Ortopedtekniks Gåskola är en specialistmottagning för benamputerade patienter.

Vi tar emot alla benamputerade patienter, oavsett ålder. För patienter utanför Stockholms län behövs dock en specialistvårdsremiss. Gåskolans syfte och mål är att du på bästa sätt utifrån dina behov och förutsättningar ska kunna bli så aktiv som möjligt. Vi förbereder dig även för din fortsatta rehabilitering i hemmet. På Gåskolan får du även information om olika proteser och möjlighet att träffa och utbyta erfarenhet med andra personer som genomgått en benamputation.

Du kommer för att träna i grupp eller enskilt för att bli mer aktiv och delaktig. Du kan även få hjälp med bedömning och förskrivning av hjälpmedel såsom rullstolar, gånghjälpmedel och proteser. Intyg för t.ex. färdtjänst, handikappersättning och parkeringstillstånd.

Vi har avtal med Region Stockholms och tar även emot patienter från andra Regioner på specialistvårdsremiss. Regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller.

Teamet har en lång erfarenhet av att rehabilitera personer med amputationer eller medfödda skador på undre extremiteterna. Rehabiliteringen kan ske med eller utan protes.

Remiss (för vårdpersonal)

I TakeCare hittar du oss som Amputation- och Dysmelicentrum.

Armprotesmottagningen är en specialismottagning som tar emot barn och vuxna med amputationer eller medfödda skador (s.k. dysmeli) på armar, händer eller fingrar såväl enkelsidiga som dubbelsidiga.

Armprotesmottagningen syfte och mål är att du på bästa sätt utifrån dina behov och förutsättningar ska kunna bli så aktiv som möjligt. Vi förbereder dig även för din fortsatta rehabilitering i hemmet. På Armprotesmottagningen får du även information om olika proteser och möjlighet att träffa och utbyta erfarenhet med andra personer som genomgått en amputation eller har medfödda skador på övre extremiteter.

Du kommer för att träna i grupp eller enskilt för att bli mer aktiv och delaktig. Du kan även få hjälp med bedömning och förskrivning av hjälpmedel och proteser. Intyg för t.ex. färdtjänst, handikappersättning och parkeringstillstånd.

Vi har avtal med Region Stockholm och tar även emot patienter från andra Regioner på specialistvårdsremiss. Regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller.

Teamet har en lång erfarenhet av att rehabilitera personer med amputationer eller medfödda skador på övre extremiteterna. Rehabiliteringen kan ske med eller utan protes.

Vi erbjuder:

Efter en första kontakt med en arbetsterapeut finns möjlighet att träffa vårt övriga team som består av ortopedläkare, fysioterapeut, psykolog samt vid behov ortopedingenjörer från ortopedverkstäder enligt avtal med Region Stockholm.

Frågeställningen kan gälla:

 • Svullnad
 • Begränsad rörlighet
 • Överkänslighet, smärta
 • Protesbehov
 • Behov av psykologstöd
 • Information om skadan och eventuella följder
 • Hjälpmedel, greppanpassningar

Remiss (för vårdpersonal)

I TakeCare hittar du oss som AO Gåskola/Armprotesmott.

Armprotesmottagningen hos Aktiv ortopedteknik ansvarar även för att ta emot personer med Raynauds fenomen.

Arbetsterapeuten utreder dina köldproblem och du får lära dig mer om ditt tillstånd samt får information om förebyggande egenvård och strategier för att motverka symtomen. Det ingår även information om material och utprovning av värmehjälpmedel. För bedömning av Raynauds fenomen behöver du en remiss från din husläkare.

Vad är Raynauds fenomen?

Raynauds fenomen kallas även "vita fingrar". Detta är ett tillstånd med tidvis dålig blodförsörjning till fingrar, tår och i sällsyntare fall nästipp eller tungspets. Anfallen utlöses ofta av kyla eller emotionell stress. Raynauds fenomen är vanligt (3–5 %) och förekommer något oftare hos kvinnor. Tillståndet debuterar ofta i 15–30 års ålder. Över 70 % noterar de första symtomen före 40 års ålder.

Symtom

Fingrarna är mest utsatta och blir vita och stela. De kan bli blågrå (cyanotiska), men efter ett tag blir de röda och svullna. Tillståndet kan orsaka smärta och i vissa fall även och stickningar och domningar. Värme verkar ofta lindrande. Mellan anfallen är fingrarna som regel helt normala.

Remiss (för vårdpersonal)

I TakeCare hittar du oss som Amputation- och Dysmelicentrum.

Den 1 september 2018 tog Aktiv Ortopedteknik i Stockholm över uppdraget av rehabilitering för personer med amputationer eller vid medfödda extremitetsavvikelser, dysmeli eller patienter som behöver bedömning för Raynauds fenomen inom Region Stockholm. Detta innebar att Aktiv Ortopedteknik i Stockholm övertog ansvaret för rehabilitering från (Bräcke diakoni, Rehabcenter Sfärens gåskola, Armprotes- och Raynaudmottagningen och Capio Rehab Dalen gåskola).

Välkommen att remittera patienter till oss

För dig som vårdgivare och eller remittent innebär detta att du remitterar alla patienter för en bedömning till Aktiv Ortopedteknik i Sthlm. Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Du hittar oss som AO Gåskola/Armprotesmott i Take care. Ska du skriva remis för Raynauds fenomen hittar du oss som AO Gåskola/Raynauds fen. Du som inte har TakeCare är välkommen att skicka remissen till oss via post eller fax.

Bedömningen kommer att göras av Rehabteamet; Anne Skoog, leg.läkare, specialistortoped, Anita Stockselius & Stina Tillberg Lermon, leg.arbetsterapeuter, Lena Gudmundson & Katarina Bergman Bodén, leg.fysioterapeuter Lena De Geer, leg.psykolog, alla med lång erfarenhet av denna patientgrupp.

Verksamheten kommer att bedrivas på Barks väg 7 i Solna, Drottninggatan 5B i Norrtälje samt på Lovisinsgatan 7 i Södertälje. Patienter kommer att erbjudas rehabilitering på den plats som är mest lämplig.

Skicka remiss

I TakeCare hittar du oss som Amputation- och Dysmelicentrum.

Post: Aktiv Ortopedteknik / Rehabilitering
Box 4041 169 04 Solna

Fax: 08-624 06 47

 • Du som bor inom Region Stockholm behöver ingen remiss men önskvärt är en konsultationsremiss.
 • Du som bor i annan region behöver specilistvårdsremiss.
 • Speciellt förfarande gäller om du bor i annat land än Sverige.
 • Möten med primärvårds- och slutenvårdsrehabiliteringsenheter (halvårsvis).
 • Grundutbildning för personal på primärvårdsrehabilitering kommer att erbjudas årligen. Den riktar sig till personal som inte tidigare har arbetat med patientgrupperna eller som behöver förnya sina kunskaper. Utbildningarna kommer att hållas av teamet från Aktiv Ortopedteknik och vid behov externa parter.
 • Utbildningstillfällen/kurser som anordnas av oss årligen med fokus på både diagnos och behandling. Utbildningarna kommer att hållas av teamet från Aktiv Ortopedteknik med våra interna kompetensteam inom övre och nedre extremitetsskador.
 • Involvering av patient -/brukarorganisationer och vid behov externa partners. Samtliga primärvårdsrehabiliteringsenheter inbjuds till dessa utbildningsdagar som kommer att innehålla teoretiska och praktiska moment. Finns önskemål om ytterligare utbildning/konsultation eller mer riktad utbildning kommer vi att erbjuda möjlighet att t ex auskultera för att få fördjupad kunskap i vår arbetsmetodik.
 • Aktiv Ortopedteknik kommer arbeta för att upprätta ett forum där uppdragsgivare (SLL), Aktiv ortopedteknik, vårdgivare och eventuellt patientorganisationer träffas varje halvår för att diskutera policyfrågor, vårdprogram etc.
 • Aktiv Ortopedteknik kommer att anordna anhörig- och patientvårdarträffar varje halvår där kunskap och erfarenhet förmedlas om hur det är att leva med en funktionsnedsättning och om hur vårdprocessen kan se ut. Vi kommer att engagera patientambassadörer och patientorganisationer vid sådana träffar.

Avifter och regelverk

Vårdgarantin i Stockholms län

Vårdgarantin är en garanti på att du som bor i Stockholms län ska kunna få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en rimlig tid. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård ska du få direkt.

Synpunkter och klagomål på vården

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till oss direkt genom kontaktinformationen ovan eller till patientnämnden. Söker du ersättning för en skada orsakad av vården, kontakta Löf eller om skadan orsakats av ett läkemedel, Läkemedelsförsäkringen.

Vårt rehabteam

Lena Gudmundsson

Leg.fysioterapeut

Christiane Van Cappellen

Leg.psykolog

Hanna Löwén

Leg fysioterapeut, specialistkompetens inom ortopedisk fysioterapi

Jan Lindblad

Leg.arbetsterapeut

Stina Lermon

Leg.arbetsterapeut

Monica Yttergren Dale

Leg fysioterapeut

Ingrid Ekenman

Leg.läk, spec ortopedi

Katarina Bergman Bodén

Leg.fysioterapeut

Övrig information

Angående Covid19 / Corona

För att minska smittspridningen av Coronaviruset, ber vi dig att stanna hemma om du har symtom, och du är välkommen till oss när du är frisk. Se 1177.se för mer information.

Kontakta oss