Aktiv Ortopedteknik har uppdraget av rehabilitering för personer med amputationer eller vid medfödda extremitetsavvikelser, dysmeli eller patienter som behöver bedömning för Raynauds fenomen inom Region Stockholm.

Adress

Barks väg 7
170 73 Solna
Se karta i Google Maps »

Kontaktuppgifter

Öppettider

Måndag–fredag 7:30–16:30

Telefon

08-624 95 50

Vår växel är öppen 8:00–16:30

Av- eller omboka din tid

Länk »

E-post

Skicka e-post till oss via kontaktformuläret. Ange att du vill komma i kontakt med vår enhet i Stockholm.

Fax

08-624 06 647

Kontaktpersoner

Rehabchef Erik Hidemo
E-post

Excenter Marie Wikström
E-post

Välkommen till CaféAmp

En kväll för dig som är amputerad, eller har en dysmeli, och känner att du i all enkelhet skulle vilja träffa andra i samma/liknande situation. Läs mer »

Amputation- och Dysmelicentrum samt EX-Center

Rehabiliteringen på Aktiv Ortopedteknik är en specialistmottagning för benamputerade patienter.

Vi tar emot alla benamputerade patienter oavsett amputationsnivå och ålder. Syftet och målsättningen med rehabiliteringen är att du på bästa sätt utifrån dina förutsättningar kan bli så aktiv som möjligt. Hos oss har du möjlighet att få information om benproteser samt tips och råd för att få vardagen att fungera med och utan benprotes. På mottagningen finns möjlighet att träffa andra personer som genomgått en benamputation för att utbyta erfarenheter.

Träningen med protes sker oftast enskilt med fokus på gång, balans, men även styrka och rörlighet. I vissa fall behövs träning inför användandet av protes. Viss gruppverksamhet finns. Du kan även få hjälp med förskrivning av gånghjälpmedel. Läkaren i teamet kan skriva intyg för till exempel färdtjänst, handikappersättning och parkeringstillstånd.

I avtalet med Region Stockholms kan vi även ta emot patienter från andra Regioner på specialistvårdsremiss. Regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller.

Teamet består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och psykolog. Vi samarbetar med Stockholms tre ortopedtekniska verkstäder; Aktiv ortopedteknik, TeamOlmed och Camp Pro.

Armprotesmottagningen är en specialismottagning som tar emot barn och vuxna med amputationer eller medfödda skador (s.k. dysmeli) på armar, händer eller fingrar såväl enkelsidiga som dubbelsidiga.

Armprotesmottagningen syfte och mål är att du på bästa sätt utifrån dina behov och förutsättningar ska kunna bli så aktiv som möjligt. Vi förbereder dig även för din fortsatta rehabilitering i hemmet. På Armprotesmottagningen får du även information om olika proteser och möjlighet att träffa och utbyta erfarenhet med andra personer som genomgått en amputation eller har medfödda skador på övre extremiteter.

Du kommer för att träna i grupp eller enskilt för att bli mer aktiv och delaktig. Du kan även få hjälp med bedömning och förskrivning av hjälpmedel och proteser. Intyg för t.ex. färdtjänst, handikappersättning och parkeringstillstånd.

Vi har avtal med Region Stockholm och tar även emot patienter från andra Regioner på specialistvårdsremiss. Regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller.

Teamet har en lång erfarenhet av att rehabilitera personer med amputationer eller medfödda skador på övre extremiteterna. Rehabiliteringen kan ske med eller utan protes.

Vi erbjuder:

Efter en första kontakt med en arbetsterapeut finns möjlighet att träffa vårt övriga team som består av ortopedläkare, fysioterapeut, psykolog samt vid behov ortopedingenjörer från ortopedverkstäder enligt avtal med Region Stockholm.

Frågeställningen kan gälla:

 • Svullnad
 • Begränsad rörlighet
 • Överkänslighet, smärta
 • Protesbehov
 • Behov av psykologstöd
 • Information om skadan och eventuella följder
 • Hjälpmedel, greppanpassningar

EX-Center, som funnits sedan 1993, är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser. EX-Center drivs av Amputations- och Dysmelicentrum på Aktiv Ortopedteknik i Stockholm och Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN).

EX-Center riktar sig till personer med dysmeli, neurosedynskada och förvärvade amputationer i hela landet. Att sakna flera extremiteter innebär ofta ett mer omfattande hjälpbehov. Det kan röra sig om specialhjälpmedel, proteser, smärtproblematik, fysisk träning, anpassningar i skola/arbete/bostad mm. EX-Centers multidisciplinära team består av koordinator, ortopedläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog. Vill du läsa mer om EX-Center klicka här.

På Amputation- och Dysmelicentrum finns också Sveriges enda mottagning för personer med Raynauds fenomen.

På mottagningen får du träffa en arbetsterapeut som ger information om egenvård i form av strategier och produkter som kan hjälpa dig att lindra dina symptom. En bedömning görs om du är berättigad värmehjälpmedel, och arbetsterapeuten kan då prova ut och förskriva detta under ditt besök.

Vad är Raynauds fenomen

Raynauds fenomen kännetecknas av att fingrar och tår blir vita, gulvita eller blå vid avkylning eller stress. I sällsynta fall kan det också förekomma i nästipp, tungspets och bröstvårtor. Raynauds fenomen kan vara förenat med känselbortfall och smärta och därmed mycket besvärligt och ett hinder att utföra nödvändiga och betydelsefulla aktiviteter.

Misstänker du att du har Raynauds fenomen, kontakta din husläkare!

Remiss (Till vårdpersonal)

Amputation- och Dysmelicentrum är inte en utredande enhet så för att komma till ”Raynaudsmottagningen” krävs en fastställd diagnos, samt remiss. I Take Care hittar du oss som AO Amputation- Dysmelicentrum.

Mer information från Region Stockholm

» 1177.se

Avifter och regelverk

Vårdgarantin i Stockholms län

Vårdgarantin är en garanti på att du som bor i Stockholms län ska kunna få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en rimlig tid. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård ska du få direkt.

Synpunkter och klagomål på vården

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till oss direkt genom kontaktinformationen ovan eller till patientnämnden. Söker du ersättning för en skada orsakad av vården, kontakta Löf eller om skadan orsakats av ett läkemedel, Läkemedelsförsäkringen.

Om remiser

Välkommen att remittera patienter till oss

Du som är vårdgivare och eller remittent kan remittera alla amputerade patienter för rehabilitering och bedömning till Aktiv Ortopedtekniks Amputation- och Dysmelicentrum i Stockholm. Ska du skriva remiss för behovet av värmehjälpmedel till patienter med Raynauds fenomen ska patienten vara utredd och diagnostiserad.

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare.
Du hittar oss under:

 • AO Amp-Dys Bergshamra
 • AO Amp- Dys Södertälje
 • AO Amp-Dys Dalen

Du som inte har TakeCare är välkommen att skicka remissen till oss via post eller fax.
Vi kallar patienten via brev och telefonkontakt.

 • Du som är amputerad och bor inom Region Stockholm behöver ingen remiss, men önskvärt är en konsultationsremiss
 • Du som bor i annan region behöver specilistvårdsremiss
 • Speciellt förfarande gäller om du bor i annat land än Sverige
 • För Raynauds Fenomen har vi krav på remiss och fastställd diagnos

Vårt rehabteam

Lena Gudmundsson

Leg.fysioterapeut

Christiane Van Cappellen

Leg.psykolog

Hanna Löwén

Leg fysioterapeut, specialistkompetens inom ortopedisk fysioterapi

Jan Lindblad

Leg.arbetsterapeut

Stina Lermon

Leg.arbetsterapeut

Monica Yttergren Dale

Leg fysioterapeut

Ingrid Ekenman

Leg.läk, spec ortopedi

Katarina Bergman Bodén

Leg.fysioterapeut

Buss och tunnelbana

Tunnelbanestation (röd linje): Bergshamra uppgång Södra Bergshamra och Stocksund.

Närmaste busshållplatser: Bergshamra Bro (södra hållplatsen är att föredra) och Bergshamra gård.
Det går direktbussar från: Danderyds sjukhus, Solna station, Spånga station och Rissne, Kista Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Jakobsbergs Centrum. Med reservation för förändringar i SL-trafiken. Kontrollera bästa resväg på sl.se.

Angående Covid19 / Corona

För att minska smittspridningen av Coronaviruset, ber vi dig att stanna hemma om du har symtom, och du är välkommen till oss när du är frisk. Se 1177.se för mer information.

Kontakta oss