Droppfot innebär att förmågan att lyfta upp foten är nedsatt eller obefintlig. Tillståndet gör att foten släpar, vilket gör att den drabbade måste lyfta knäet högre för att foten inte ska slå i underlaget.

Droppfot & orsak

I de flesta fall är orsaken till droppfot att peroneusnerven, som går bakom knäet, kommit i kläm. Men det kan även finnas andra bakomliggande neurologiska orsaker till droppfot såsom exempelvis stroke, ischias, polyneuropati och diskbråck. Detta ska alltid utredas av läkare. Beroende på bakomliggande diagnos kan tillståndet ofta förbättras.

Hjälpmedel vid droppfot som underlättar gången

Vid droppfot kan hjälpmedel många gånger underlätta gången. Bland ortopedtekniska hjälpmedel finns både skenor som är till stor hjälp, men också enklare hjälpmedel såsom skor och inlägg som lyfter foten. I vissa fall provar vi även ut elektrostimulerande ortoser. En ortopedingenjör hjälper dig som är drabbad att prova ut det som är lämpligast. Detta bör alltid kombineras med fysioterapi för bäst behandling.

Skena

En droppfotsskena är ett ortopedtekniskt hjälpmedel som används för att stödja foten för personer som lider av droppfot. Droppfot är en neurologisk eller muskulär åkomma där en person har svårt att lyfta främre delen av foten, vilket kan leda till att foten "dras" eller "släpar" när man går. Med hjälp av en skena får foten stöd och förhindrar att den hänger ner. Den förhindrar också att tårna kan fastna i marken och minimerar därför risken för att snubbla.

Personer med droppfot kan många gånger uppleva det som uttröttande att ständigt försöka lyfta på foten. Med en skena blir man istället avlastad och gången känns lättare.

Skor och inlägg

För personer med droppfot kan rätt val av skor och inlägg ha en stor inverkan på både komfort och rörlighet. Tillståndet innebär ofta en begränsad förmåga att lyfta framfoten, vilket gör det svårt att gå och ökar risken för att snubbla. Med skor för droppfot och inlägg som stöd för droppfot får foten bättre stabilitet.

Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center så hjälper vi dig med stöd vid droppfot.

Övriga hjälpmedel

Utöver olika typer av hjälpmedel kan droppfot behandlas med bland annat fysioterapi och elektrisk nervstimulering. Fysioterapeutiska övningar kan hjälpa till att stärka fot- och underbensmuskulaturen samt förbättra gångförmågan och minska risken för fall. Vid nervstimulering skickas elektriska signaler till de muskler som ansvarar för fotens lyft – detta kan hjälpa till att förbättra muskeltonus och funktion.

Beroende på vad som är den bakomliggande orsaken till droppfot kan tillståndet ibland också behandlas med kirurgi (vid t.ex. nervskada) eller medicinering (vid underliggande sjukdom). Därutöver kan man också göra anpassningar i vardagen för att undvika fall. Man kan använda halkskydd under mattor och undvika att ha lösa sladdar eller andra lösa saker liggandes på golvet.

Kom ihåg att vilken som är den bästa behandlingsmetoden beror på den specifika orsaken och individens unika behov. På våra ortopedtekniska center kan vi hjälpa dig att hitta skenor, skor och inlägg som kan ge dig det stöd du behöver vid droppfot.


Kontakta oss