Skor vid Supination

Supination är en naturlig rörelse och blir skadlig när den förekommer under en längre tid eller när utåtroteringen inte kan kontrolleras av foten. Detta kan leda till smärtor i fot, underben, knä samt högre upp i kroppen och kan leda till ryggbesvär eller nackbesvär

Symtom vid supination

Fotens leder och mjukdelar utsätts för enorma belastningar vid neutralsteg, där belastningen ökar dramatiskt vid felställningar så som supination. Detta innebär att individen tippar foten utåt (supinerar) vid steget. Det är vanligt att supination ger upphov till så kallad hjulbenthet Problemen kan i vissa fall skapa svårigheter med löpning för individen i fråga.

Behandling av supination

Dessa fotfelsställningar korrigeras oftast och mest effektivt med individanpassade supinations sulor för att stötta upp foten till acceptabelt rörelsemönster och minska på supinationen. Med hjälp av ortopediska skor kan många av problemen minskas. En individuellt anpassad fotbädd efter gipsavgjutning med påbyggd supinationskil hjälper dig att komma till rätta med problemet och kan placeras i egna skor, eller i anpassade skor för att maximera stödet. Supinationskil/hälkudde eller ett anpassat inlägg är bra för att balansera kropsvikten på foten. Vi har ett brett sortiment av hälkuddar och inlägg för supination. Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center eller butik så hjälper vår kvalificerade personal att hitta rätt hjälpmedel till dig.

-