Hälsporre är kort och enkelt förklarat ett resultat av en överbelastning utav de stora senorna under fotsulan under lång tid. Denna överbelastning ger upphov till smärtor i hälen, stelhet i foten, och kan i vissa fall generera i en benpåbyggnad på hälbenet.

Orsak och symtom – hälsporre

Vanligtvis är smärtan mest påtaglig i hälen under de första stegen på morgonen. Smärttillståndet kan även triggas igång av någon typ av överbelastning, men kan minska något i takt med att man blir varm och har rört på sig ett tag. Problem i hälarna kan komma och gå, men vid en konstaterad hälsporre så är det ett permanent tillstånd som kan vara svårt att bli av med om inte insatser görs.

Vanliga orsaker till hälsporre

  • Ökad träningsdos - ökad aktivitet
  • Stående arbete på hårda golv.
  • Fotvalvens uppbyggnad, låga/höga fotvalv - kan öka belastningen på senan som sedermera utvecklas till en hälsporre.
  • Övervikt - snabb ökning i vikt
  • Dåliga fettkuddar i hälarna - uttrampade fettkuddar ger minskad stötdämpning och risk för hälproblem.
  • Dåliga skor utan stötdämpning.
  • Pronation eller Supination kan i längden påverka en hälsporre negativt.

Orsaken till problemen bör undersökas av specialister som ger förslag på möjliga åtgärder.

Hälsporren uppstår i och med att kroppen, i ett försök att reparera upprepade småskador i senfästet, börjar lagra kalk vid senans fäste i hälbenet. Resultatet av kalkansamlingen blir ett kalkhorn som är själva sporren. Sporren och smärtan den genererar kan ha varierande storlek. Hälsporre är en av de absolut vanligaste diagnoserna som primärvården ställer vid hälsmärta. Oftast är det inte så transparent, utan i realiteten är det endast ca tio procent som har en konstaterad sporre. Finns det ingen hälsporre bör patienten även undersökas för plantar fasciit, vilket är en inflammation i plantar-senan.

Behandling av hälsporre

Vid problem med hälsporre kan individuella fotbäddar/skoinlägg tas fram med avlastning och i vissa fall en "urgröpning" för sporren. Fotbäddarna minskar belastningen och fördelar trycket på hälen samtidigt som de tar hand om de bakomliggande orsakerna till sporren. Som tillfälligt hjälpmedel kan även en hälkil används som avlastning. Vid hälsmärtor är det även viktigt med rätt typ av skor. I många fall talar man även om stötvågsbehandling som hjälp för att bli av med problemen. Stötvågor kan vara ett effektivt komplement men det bör noteras att detta inte hanterar orsakerna bakom sporren.

Vi har ett brett sortiment av hälkilar och inlägg för hälsporre. Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center eller butik så hjälper vår kvalificerade personal att hitta rätt hjälpmedel till dig.

Kontakta oss