Knäleden är kroppens största led och utsätts naturligt för stora belastningar. Vid vanlig promenad belastas knäleden med 2–3 gånger kroppsvikten vid varje steg, vid löpning och hopp ökar denna belastning avsevärt. För att klara dessa belastningar är ledytorna försedda med brosk som bidrar till stötdämpning i leden och flera strukturer som ledkapsel, menisker, ledband och muskler samverkar för att ge stabilitet och tillåta rörlighet och kraft.

Ett idrottande knä utsätts för extra höga belastningar på dessa strukturer och kan drabbas av både akuta skador, som skador på menisker och korsband och av överbelastningsskador som exempelvis hopparknä (skada på övre delen av knäskålssenan) eller löparknä (överbelastning av senan på utsidan av knäleden). Akuta knäskador uppstår ofta vid snabba vridbelastningar och tacklingar. Överbelastningsskador uppstår ofta vid snabbt stegrande knäbelastande aktivitet.

Mer information om olika knäskador och knäproblem

Hopparknä beror på en skada på övre delen av knäskålssenan och kallas så eftersom skadan är vanlig bland bollsporter och friidrottsgrenar. Smärtan återfinns oftast över knäskålssenans fäste mot knäskålen.

Orsaker till att man får en korsbandsskada är kraftig vridning av knät, när du exempelvis spelar fotboll eller olycka vid slalomåkning. Symptomen blir en omedelbar smärta vid skadetillfället och därefter belastningssvårighet och svullnad.

Löparknä uppstår när senstråket som går på utsidan av knäleden blivit överbelastad. Löparknä är vanligt hos långdistanslöpare och orienterare. Vanliga symtom är smärta på utsidan av knät. 

Meniskskada kan skadas om du exempelvis vrider knät kraftigt. Hos äldre kan en skada uppstå vid relativt liten åverkan. De vanligaste symptomen vid en meniskskada är smärta vid vridrörelser och låsningskänsla. 

Schlatters sjukdom drabbar främst högaktiva ungdomar och är vanligast hos pojkar. Ett vanligt kännetecken för schlatterknä är smärta i samband med belastning, svullnad och ömhet.

Skada på sidoledbanden i knäet kan innebära en delvis eller total bristning av sidoledband och kan drabba både insida och utsida av knäet. Det inträffar ofta i kontaktidrotter som t.ex. fotboll och ishockey. Symptomen är smärtor på den sida av knäet där skadan inträffade, ostadighetskänsla och rörelsesmärta.

Tips för att undvika knäproblem och skador

Träna musklerna runt knäleden med rätt teknik! Brosket är tjockast i mitten av leden och genom att hålla knät i så neutral position som möjligt, med knät pekande rakt över tårna, hamnar belastningen där brosket är tjockast.Stegra träningen långsamt och lyssna på kroppens signaler under och efter träningAnvänd ordentliga skor/inläggViktreduktion vid övervikt minskar belastningen på lederna

Vi hjälper dig förebygga knäskador

Gång- och löpanalys

Syftet är att få reda på hur ditt rörelsemönster ser ut genom att analysera din gång- eller löpteknik. Ibland används en videokamera. Vi analyserar resultatet och tillsammans diskuterar vi vilka förändringar som ska till för att optimera belastningen på dina leder.

Individuellt anpassade inlägg

Rätt typ av skor med anpassade inlägg kan hjälpa till att korrigera och optimera din belastning upp genom knäet. Du kan välja mellan prefabricerade standardinlägg och individuellt anpassade inlägg. Vid framtagning av individuellt anpassade inlägg använder vi oss av scanning och korrigerar dina fötter efter dina behov.

Knäledsortoser

En knäledsortos kan användas för att fördela belastningen bättre över knäleden och förhindra att redan skadade delar av leden inte belastas ytterligare. En knäledsortos kan också ge stabilitet. Hos Aktiv Ortopedteknik kan du få prova ut en ortos som passar dig och dina besvär.


Kontakta oss