Deformiteter på stortån omskrivs ofta som Hallux valgus. Det är ett tillstånd som kännetecknas av att stortån blir sned och pekar inåt emot de andra tårna. Oftast så växer det ut en knöl på insidan av stortån, samt att tåleden trycks ut.

Symtom på Hallux valgus

Hallux valgus är ett exempel på en vanligt förekommande deformitet på stortåleden. Det är ett tillstånd som kännetecknas av att stortån blir sned och pekar inåt emot de andra tårna. Oftast växer det ut en knöl på utsidan av stortån, samt att tåleden trycks ut. Hallux valgus är den vanligaste fotdeformiteten, och syns framförallt hos kvinnor. I många fall har det främre fotvalvet sjunkit ner/ihop, vilket ger upphov till tryck vid stortåleden och en breddning av framfoten, som i samband med exempelvis pronation kan bidra till tillståndet. Orsaken kan till viss del även anses vara ärftligt. Problemet kan även förekomma utan att stortåleden blivit sned. Vissa personer känner smärta och irritation på leden utan att någon knöl syns då andra klarar sig från smärta trots att knölen är väldigt utvecklad. Vanliga problem är att området kring stortåleden blir rött och irriterat vilket många gånger även innebär tryckkänslighet.

Behandling och skor vid Hallux valgus

Skovalet är därför av stor betydelse för utvecklingen av Hallux valgus. Problemet kan variera från fot till fot. Dock är det ovanligt med Hallux valgus på endast en fot. Hallux valgus är ett tillstånd som går att lindra ju tidigare man sätter in åtgärder. Vanligtvis börjar det med ömhet och irritation kring stortåleden, och för behandling vid ett tidigt stadie rekommenderas individanpassade fotbäddar för stöd vid främre fotvalvet och avlastning av en eventuell knöl. Fotbäddarna kan stoppa utvecklingen och minska besvären avsevärt i och med att belastningsmönstret förändras. Dessa kan även användas proaktivt för att undvika problem. Ju tidigare åtgärder sätts in desto större är chansen att undvika komplikationer i framtiden. Vid hallux valgus är det oerhört viktigt med rätt typ av sko för att undvika att irritera och minska belastningen på stortåleden. Breda skor bör användas, med utrymme för stortån och stortåleden. Eventuellt kan en utlästning av skorna över stortåleden vara nödvändigt.

Kontakta oss