Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunneln är en trång kanal i handen där det passerar en nerv som heter medianusnerven. Om utrymmet i kanalen har minskat på grund av svullnad i hand/arm så kan nerven komma i kläm. Det ger symtom i nervens utbredningsområde och kallas för karpaltunnelsyndrom.

Tänkbara orsaker

  • Hormonella faktorer som klimakteriet, graviditet och p-pilleranvändning som orsakar svullnad vid handleden.
  • Karpaltunnelsyndrom är vanligare vid sjukdomstillstånd som reumatiska sjukdomar, diabetes och vid låg ämnesomsättning.
  • Tidigare handledsbrott (framför allt radiusfraktur).

Symtom

  • Pirrningar och domningskänsla i hand och fingrar, framförallt på natten.
  • Ibland även smärta och tyngdkänsla.
  • Fumlighet.
  • I ett senare skede kan besvären även uppstå dagtid och då även med nedsatt känsel och nedsatt styrka.

Åtgärder

  • Nattortos som håller handleden rak. Ev. även ortos dagtid för att avlasta handen vid olika aktiviteter.
  • Undvik att överbelasta handen, ta pauser.

Symtomen kan även bero på annat än karpaltunnelsyndrom och även om karpaltunnelsyndrom sällan är allvarligt, kan det ibland krävas operation eller medicinsk behandling. Vid minsta osäkerhet, rådgör med din läkare.

Kontakta oss