Att leva med diabetes kan ha stor inverkan på vardagen, med många utmaningar, både i ditt arbete, hemma och på fritiden.

Vi på Aktiv Ortopedteknik finns här för att stödja dig och skapa förutsättningar för ett aktivt liv när du drabbas av diabetesfot.

Vad är diabetesfot

Diabetesfot är ett tillstånd som kan uppstå hos personer med långvarig diabetes. Det innebär komplikationer i fötterna på grund av nervskador och nedsatt blodcirkulation, vilka är vanliga effekter av diabetes. Det är viktigt att understryka att diabetesfot inte är en oundviklig följd av diabetes, utan ett tillstånd som kan förebyggas med noggrann skötsel och regelbundna hälsokontroller.

Diabetesfot kan resultera i en rad problem, från torr hud och sår, till allvarligare komplikationer som infektioner och i värsta fall amputation. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på dina fötter som diabetiker, och ser till att sköta dem väl. Genom att förstå vad diabetesfot innebär kan du aktivt bidra till att förhindra dess uppkomst.

Därför uppstår diabetes-fötter

På grund av högt blodsocker under en längre tid kan nerver och blodkärl i fötterna skadas. Detta kan resultera i minskad känsel, dålig cirkulation och långsammare läkning av sår, det som kallas för diabetes-fötter. Fotskador hos personer med diabetes kan utvecklas till allvarliga tillstånd om de inte upptäcks och behandlas i tid.

  • Torr och sprucken hud
    Uppstår när fotens svettfunktion försämras av de nervskador (polyneuropati) som diabetes ger.
  • Förhårdnader och felställningar
    Uppstår vid felaktig belastning eller olämpligt skoval. Eftersom diabetes även påverkar känseln i foten är det inte säkert att detta upptäcks direkt.
  • Sår på foten
    Kan lätt uppstå om känseln är nedsatt. Läkningen går långsamt eftersom cirkulationen också är påverkad. Fotsår är därför ett mycket allvarligt tillstånd som kan leda till långvarig sårbehandling och amputation.

Diabetesprogram för behandling av diabetesfötter

Fotkomplikationer vid diabetes är vanliga och kan ge flera problem. Aktiv Ortopedtekniks diabetesprogram för behandling av diabetesfötter tar stöd i nationella och internationella riktlinjer för diabetesvård från Socialstyrelsen och IWGDF, International Working Group on the Diabetic Foot. Vi samarbetar med sjukhus och vårdcentraler för att erbjuda dig den bästa diabetesvården och behandling av diabetesfot, oavsett var i sjukdomsförloppet du befinner dig. Det är också viktigt att du är noggrann med egenvård vid diabetes för att du ska kunna upptäcka eventuella förändringar på dina fötter.

Mer information om diabetesfot

Det är viktigt med god egenvård av dina fötter vid diabetes. Som diabetiker finns det en ökad risk för nedsatt cirkulation och känsel i foten. Detta kan leda till komplikationer av både lättare och allvarligare slag. Här får du värdefulla tips och råd från våra experter.

Fotvård för diabetiker, också kallad ortopedteknisk behandling, rekommenderas om du som diabetiker har fotkomplikationer eller hudförändringar som ökar risken för tryck och skav.

Rätt skor och inlägg när du har diabetes kan förebygga de flesta besvär orsakade av nedsatt cirkulation och känsel. De flesta besvären som du upplever vid diabetesfot kan förebyggas med hjälp av skor i rätt storlek som inte orsakar skavsår – särskilt bra är anpassade skor för diabetiker, också kallade ”diabetesskor”.

Här kan du läsa om riskfaktorer, diabetes-symptom på fötter och vad du bör göra om du upptäcker någon av dessa symptom. 

Kontakta oss