Hallux rigidus innebär en förslitning i stortåns grundled som ger minskad rörlighet, på grund av kraftiga pålagringar runt ledytans kanter.

Du kan få svårt att böja stortån och att det kan göra ont vid exempelvis promenader. Det kan också medföra smärta och känslighet för tryck vid problemområdet. Om åtgärder inte sätts in i tid kan operation vara nödvändig.

Symtom på Hallux rigidus

Vanliga symptom är stelhet, svårigheter att böja stortån samt belastningssmärta i stortåns grundled. Detta märks mest vid avveckling (avtramp) av steget då det blir svårt att använda stortån, vilket kan leda till smärta. I vissa fall kan det även förekomma ett "knäckande" ljud när man rör stortån efter en stunds inaktivitet.

I vissa fall infinner sig vid Hallux rigidus en molande värk som består efter aktivitet. Dorsala exostoser och pålagringar på stortån vilka i sin tur kan medföra känslighet för tryck av sko och smärta är vanligt förekommande och kan leda att det krävs breda skor med mycket volym. Förslitningen i stortåleden, vilket ger stelhet, är ett tillstånd där en operation sällan ger total smärtfrihet.

Behandling av Hallux rigidus

Rekommendationen är en total förändring av framfotsbelastningen. Vi rekommenderar individanpassade och ortopediska fotbäddar som hanterar eventuella felbelastningar och skapar ett gynnsammare läge för framfötterna, där trycket på stortåleden minskas. De egna skorna kan vid behov utrustas med så kallade rullsulor. Rullsulan under inlägget eller skon underlättar avveckling av steget och gör att du känner att du går normalt igen. Det är också viktigt med rätt typ av sko. Även efter en eventuell operation är det viktigt hantera en bra avveckling av steget.

Aktiv Ortopedteknik hjälper dig att individanpassa skor och att hitta produkter som behandlar eller förebygger Hallux rigidus. Behöver specialanpassade skor kommer du till oss via en remiss eller bokar en tid hos ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center.

Kontakta oss