Vi skapar förutsättningar för ett aktivt liv

Välkommen till vår nya webbsida för dig som jobbar med patienter som är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel. Aktiv Ortopedteknik driver ortopedtekniska kliniker på 16 orter över hela Sverige och utgör en del av Ottobock Scandinavia.Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Hos oss möter du högt kvalificerade och erfarna specialister med tillgång till den absolut senaste tekniken. Genom nära samarbete med sjukhusets personal fortsätter vi att utveckla vår verksamhet för att möta framtidens behov. Alltid med patient och brukare i fokus.