Här har vi samlat information om vad Aktiv Ortopedteknik i Region Gävleborg erbjuder i form av ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel. Här finner du bl.a. information om förskrivningsregler och riktlinjer, vad som gäller vid förskrivning av hjälpmedel. Informationen ska vara ett stöd och en hjälp i den dagliga verksamheten, för att säkerställa kvalitén och servicen gentemot våra gemensamma patienter. Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över när det gäller ortopedteknik.

Kontaktuppgifter

Adress

Gävle sjukhus (ingång 15)
801 87 Gävle
Se karta i Google Maps »

Öppettider

Måndag 08:00–16:30
Tisdag 08:00–16:30
Onsdag 08:00–18:00
Torsdag 08:00–16:30
Fredag 08:00–15:00
Lunchstängt 11:30–12:30

Tidsbokning gäller.

Närverkstad i Hudiksvall

Öppettider kan variera beroende på bemanning.
Ring 026-280 91 50 för aktuella tider.

Telefon

026-280 91 50

Telefontid

Måndag–torsdag 08:00–16:30.
Fredag 08:00–15:00.

Fax

026-12 31 30

E-post

gavle@aktivortopedteknik.se

Kontaktpersoner

Verksamhetschef Andreas Carlsson
E-post »

Förskrivning ortopedtekniskt hjälpmedel Region Gävleborg

Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att förebygga, lindra och bota skador och besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc. Förskrivare är i de flesta fall läkare eller sjukgymnaster/fysioterapeuter, men kan i vissa fall även vara annan medicinsk personal med förskrivningsrätt.

Oftast initieras remissflödet då patienten besöker vårdgivaren, vilken gör en bedömning om patientens behov av ortopedtekniskt hjälpmedel. Anses behov föreligga, remitteras patienten till Aktiv Ortopedteknik som gör en analys av patientens behov och anpassar sedan den ortopedtekniska produkten som provas ut i samråd med patienten.

Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning och detta gäller exempelvis inlägg, skor eller enklare ortoser, som patienten får bekosta själv.

För hjälpmedel till patienter inom Region Gävleborg gäller rekvisitionen i högst ett år. När rekvisitionen kommit till Aktiv Ortopedteknik kallas patienten för bedömning och behandling. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas per telefon för att ge patienten snabbast möjliga vård och service.

Aktiv Ortopedteknik kallar alla patienter som fått remiss. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas för att ge patienten bästa möjliga vård och service.

Tidsbokning gäller för alla besök.

  • Nedre och övre extremitetsproteser
  • Nedre och övre extremitetsortoser
  • Spinala ortoser (korsetter och gördlar)
  • Ortopediska skor och fotbäddar
  • Ortopediska skoanpassningar
  • Värmehjälpmedel
  • Sittsystem (individuella sitsar)

Hos oss på Aktiv Ortopedteknik i Gävle gäller samma avgifter som för övriga sjukvården. De regler som styr vår verksamhet bestäms och regleras av Region Gävleborg.

För detaljerad information om egenavgifter och regelverk, se Hjälpmedelshandboken »

Kontakta oss