Vårt uppdrag i Region Stockholm är att tillhandahålla ortopedtekniska hjälpmedel. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Hos oss möter du högt kvalificerade och erfarna specialister med tillgång till den absolut senaste tekniken.

Kontaktuppgifter Aktiv Ortopedteknik

Adress

Barks väg 7
170 73 Solna

Öppettider

Måndag–fredag 07.30–16.30
Vår växel är öppen 8:00–16:30

Telefon

08 - 624 95 50
Vår växel är öppen 8:00–16:30

E-post

bergshamra@aktivortopedteknik.se

Fax

08 - 624 0 647

Kontaktperson

Verksamhetschef, Martin Porelius
E-post

Allmänt om förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel i Region Stockholm

Att bedöma behov av och besluta om insatser

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att brukarens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där brukaren själv är delaktig. Det är behovsbedömningen som avgör vilka hjälpmedel han eller hon kan få förskrivet.

Tre vägar till hjälpmedel

I grunden finns tre vägar för att gå för att få tillgång till hjälpmedel:

  • Förskrivning av hjälpmedel genom förskrivningsprocessen.
  • Fritt val av hjälpmedel genom egenvårdsbeslut.
  • Att brukaren själv köper hjälpmedel efter rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal enligt så kallat egenansvar.

Det är först när behovsbedömningen är klar som de olika alternativen för att erbjuda hjälpmedel kan bli aktuella.

Förskrivningsrätt

I de olika behovstrapporna anges vilka yrkesgrupper som får förskriva hjälpmedel (se förutsättningar för förskrivning under respektive hjälpmedel).
Verksamhetschefen ansvarar för att den person som tilldelas uppgiften att förskriva hjälpmedel har såväl formell som reell kompetens för arbetet. Utöver att ha korrekt yrkeskompetens ska den som förskriver hjälpmedel också vara antingen:

  • anställd av Region Stockholm eller annan sjukvårdshuvudman, till exempel en kommun inom Stockholms län.
  • anställd av en vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm eller en kommun inom Stockholms län om att bedriva sjukvård.
  • vårdgivare som får ersättning av Region Stockholm enligt associationsformerna Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF).

All förskrivning av hjälpmedel i Stockholms län sker via de två webbaserade portalerna Beställningsportalen och Thord, du når dem enkelt via direktlänkar här på Hjälpmedelsguiden:

Verktyget Thord används för att förskriva ortopedtekniska hjälpmedel och för rekvisition vid hårersättning.

Mer information för dig i Region Stockholm

Behovstrappor säkerställer likvärdig bedömning

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att brukarens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras enligt vissa prioriteringsprinciper.

Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor (aktiviteter i dagliga livet, förflytta sig, kommunicera samt vård och behandling). Behovstrapporna bygger på hälso- och sjukvårdslagen och är tänkta att fungera som verktyg för hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa likvärdiga bedömningar för brukare i Stockholms län.

Trappstegen bygger på prioritering

Varje behovstrappa rymmer ett antal trappsteg, som bygger på en princip om prioritering. Generellt prioriteras brukare med stora behov framför brukare med mindre behov. Det innebär att livsuppehållande behov ska tillgodoses före andra behov. Därefter tillgodoser man basfunktioner i hemmet och hjälpmedel för vardagsfunktioner i närområdet. Först senare kan hjälpmedel för fritidssysselsättning förskrivas, vilket Region Stockholm i dagsläget inte styrker.

Lagstadgade samhällsskyldigheter

Lagstadgade samhällsskyldigheter står över behovstrapporna. Grundläggande behov som krävs för att varje individ ska klara sina samhällskyldigheter enligt svensk lagstiftning – exempelvis allmän skolplikt, vittnesplikt eller skyldighet enligt smittskyddslagen – kan inte prioriteras bort utan måste alltid bli tillgodosedda.

Avtal med Region Stockholm

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm har avtal med Region Stockholm och är registrerat i THORD. Detta innebär att patienter kan remitteras till Aktiv Ortopedteknik, som sedan förskriver ett ortopedteknisk hjälpmedel. Patienten kan därefter vid tidsbokning själv välja någon av nämnda mottagningar.

Remissprocess ortopedtekniska hjälpmedel Region Stockholm

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm finns på 3 orter:

  • Stockholm (Bergshamra)
  • Södertälje
  • Norrtälje

Länk till THORD för remiss till Aktiv Ortopedteknik »

I Region Stockholm kan man få en rekvisition för att köpa ett hjälpmedel inom Fritt val av hjälpmedel.

Rekvisition för Fritt val av hjälpmedel

Förskrivare och brukare kommer överens om att tillämpa fritt val av hjälpmedel. Brukaren får då en rekvisition på det hjälpmedel som brukaren har behov av och får införskaffa det själv. Brukaren blir då ägare av hjälpmedlet och ansvarar för dess inköp, hantering och skötsel.

Rekvisitionen gäller endast i företag som är godkända och anslutna till Region Stockholms faktureringssystem.

Listor med rekvisitioner och rekvisitionsbelopp som gäller från årsskiftet hittar du här:

Kontakta oss