Här får du information om om vad Aktiv Ortopedteknik i Sörmland erbjuder i form av ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster. Här finner du bl.a. information om förskrivningsregler och riktlinjer samt vad som gäller vid förskrivning av respektive hjälpmedel.

Information ska vara ett stöd och en hjälp i din dagliga verksamhet för att säkerställa kvalitén och servicen gentemot våra gemensamma patienter. Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över.

Kontaktuppgifter Aktiv Ortopedteknik

Regionchef Sörmland; Jonas Holmgren
E-post

Verksamhetschef Eskilstuna; Ki Berglund
E-post

Verksamhetschef Katrineholm; Inger Sjöberg
E-post

Verksamhetschef Nyköping; Niclas Nyhlén
E-post

Aktiv Ortopedteknik Eskilstuna: 016 - 10 30 41

Aktiv Ortopedteknik Katrineholm: 0150 - 565 96

Aktiv Ortopedteknik Nyköping: 0155 - 24 50 74

Förskrivning ortopedtekniska hjälpmedel Region Sörmland

Generell information

Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att förebygga, lindra och bota skador och besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc.

Förskrivare är i de flesta fall läkare eller sjukgymnaster/fysioterapeuter, men kan i vissa fall även vara sjuksköterska eller annan medicinsk personal med förskrivningsrätt. En lista bör upprättas årligen som anger vårdgivare med förskrivningsrätt (dvs giltig ordinatör) inom Landstinget Sörmland.

I normalfallet initieras remissflödet då patienten besöker vårdgivaren, vilken gör en bedömning om patienten är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel. Anses behov föreligga, remitteras patienten till Aktiv Ortopedteknik som väljer, utprovar och anpassar produkten. Har patienten tidigare fått ortopedtekniska hjälpmedel, kan ny remiss skrivas via ett förnyelseförfarande.

Notera att samtliga remisser måste skickas som papperskopia då Aktiv Ortopedteknik inte har tillgång till NCS Cross.

Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan dock rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning för t.ex inlägg, skoförhöjning, skokorrektion eller försörjning av enklare ortoser, på egen bekostnad.

Aktiv Ortopedteknik kallar alla patienter som fått remiss. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas för att ge patienten bästa möjliga vård och service.

Ortopediska skor och inlägg

För ortopediska skor och inlägg utan landstingsbidrag gäller ingen begränsad remissrätt.

För ortopediska skor och inlägg med landstingsbidrag skall remissen attesteras av läkare (samtliga läkare har förskrivningsrätt) eller annan delegerad.

Observera att särskild blankett - Rekvisition av ortopedtekniska hjälpmedel (inlägg, skor) - skall användas. Blanketten finns tillgänglig under brevmallar för Region Sörmland.

Notera även att det måste framgå på remissen om denna avser både skor och inlägg eller enbart det senare.

Remisser för ortopediska skor ges till patienter med följande diagnosgrupper:

  • Diabetes mellitus
  • Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar /systemsjukdomar
  • Neurologiska störningar
  • Medfödda funktionsnedsättningar – landstinget ersätter skor och skoinlägg hos barn tom 19 år

Remiss för skoförhöjning kan ges vid minst 2 cm benskillnad. Rekvisition ges inte för köp av olikstora skor i ej landstingskopplad butik.

Ortoser

Samtliga remisser för ortoser måste attesteras av giltig ordinatör. För bråckbandage och gördlar skall dock remisserna attesteras av kirurgläkare, alternativt giltig ordinatör (exempelvis behörig läkare på vårdcentral).

Proteser

Samtliga remisser för proteser måste attesteras av ortopedläkare alternativs godkända rehabläkare.

Korsetter

Samtliga remisser för korsetter måste attesteras av giltig ordinatör.

Bröstproteser

Samtliga remisser för bröstproteser skall attesteras av bröstsjuksköterska.

Sitthjälpmedel

Remisser för sitthjälpmedel måste attesteras av ansvarig läkare.

Egenavgifter för vård på Aktiv Ortopedteknik är desamma som i övriga landstinget. Reglerna för avgifter skiljer sig åt beroende på hjälpmedel. På vissa förskrivna ortopedtekniska hjälpmedel uttas en egenavgift av patienten.

Kontakta oss