Stroke

Stroke är en plötslig och allvarlig medicinsk händelse. Efter en stroke spelar rehabilitering en avgörande roll för återhämtning. Aktiv Ortopedteknik erbjuder skräddarsydda ortoser och hjälpmedel som kan vara ovärderliga för att återvinna förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Läs mer om stroke och rehabilitering här.

Vad är en Stroke?

En stroke, även känd som slaganfall, är en plötslig och allvarlig medicinsk händelse som uppstår när blodtillförseln till hjärnan avbryts eller störs. Detta kan ske av två huvudsakliga orsaker: antingen genom en blodpropp som blockerar en av hjärnans blodkärl eller genom en blödning i hjärnan. När hjärnan inte får tillräckligt med syre och näring på grund av detta, kan det orsaka skada på hjärnvävnaden och leda till olika problem beroende på vilken del av hjärnan som påverkas.

Symtom vid Stroke

Att känna igen symtomen på en stroke är av yttersta vikt, eftersom snabb behandling är en avgörande faktor i utfallet. De vanligaste symtomen inkluderar:

Plötslig förlamning eller domningar i ansikte, arm eller ben, vanligtvis på ena sidan av kroppen.

  • Svår huvudvärk som uppträder plötsligt
  • Svårigheter med att tala eller förstå språk
  • Förlust av balans eller koordination
  • Plötslig förvirring eller svårigheter med att förstå vad som händer

Om du eller någon i din närhet upplever något av dessa symtom, är det av största vikt att omedelbart söka medicinsk hjälp, eftersom tidig behandling kan minska skadorna på hjärnan och förbättra chanserna till återhämtning.

Rehabilitering efter Stroke

Rehabilitering är en avgörande del av återhämtningen efter en stroke. Målet är att hjälpa individen att återfå så mycket oberoende som möjligt och förbättra livskvaliteten. Rehabiliteringen kan inkludera olika terapiformer, inklusive fysioterapi, arbetsterapi och logopedi. Dessa terapier syftar till att förbättra rörlighet, styrka och kognitiva förmågor.

För många personer som har drabbats av en stroke kan hjälpmedel som ortoser vara till stor hjälp. Aktiv Ortopedteknik är en resurs som specialiserar sig på skräddarsydda ortoser och hjälpmedel för droppfot och andra symtom. Dessa anpassade lösningar kan hjälpa till att stödja svaga muskler, förbättra balans och minska smärta. De kan vara avgörande för att återfå förmågan att utföra dagliga aktiviteter som att gå, greppa objekt eller hålla balansen.

Det är viktigt att förstå att rehabilitering efter en stroke kan vara en långvarig process, och det kräver tålamod och dedikation. Att arbeta tillsammans med rehabiliteringspersonal och ortopedingenjörer kan vara avgörande för att uppnå de bästa resultaten.

Mer läsning

För ytterligare information om stroke, dess behandling och förebyggande, rekommenderar vi att du besöker följande sidor:

Bra hjälpmedel vid droppfot

Exempel på hjälpmedel vid droppfot:

Kontakta oss