Är du underbensamputerad innebär det att du har din knäled kvar och pro­tesen sitter på ditt underben. Då får du en så kallad underbensprotes. När du har en underbensprotes så går proteshylsan upp på knät.

Protesteamet, som vanligtvis består av ortopedläkare, ortopedingenjörer, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, arbetar tillsammans med dig för att fastställa vilka behov du har för att hitta den bästa proteslösningen för dig. En individuell underbensprotes tas sedan fram, som är anpassad efter dessa behov. Din självständighet på arbetet, i vardagen och fritiden är främsta prioritet när vi tar fram rätt underbensprotes till dig.

Att välja rätt underbensprotes

Det finns inte en universell protes som passar alla. En protes som kan ge tillförlitlig säkerhet för en person skulle samtidigt kunna begränsa en annan persons rörlighet. Därför är de personliga mötena med vår kunniga personal på Aktiv Ortopedteknik oumbärliga. För att kunna välja ut den optimala protesen för just dig är viktigt att ta hänsyn till en rad aspekter, som ex:

  • Din hälsa och fysiska kondition
  • Din stump och hur den ser ut
  • Dina personliga mål
  • Din bostadsmiljö, levnadsmiljö och arbetsmiljö

Utifrån alla dessa faktorer genomförs en individuell klinisk analys vid Aktiv Ortopedteknik, vilket i slutänden ger dig en optimal protes.Vi strävar efter att vara delaktiga i rehabiliterings- processen så tidigt som möjligt för att planera och gemensamt behovsanpassa en förstklassig protes. Genom ett nära samarbete med behandlande läkare och fysioterapeuter kan vi arbeta utifrån en tydligt definierad vårdkedja som ger en jämn och hög kvalitet. Varje proteslösning är anpassad efter dina individuella behov och krav.

Testprotesen är det första steget

Innan din färdiga underbensprotes kan provas ut måste operationssåret läka ordentligt och förberedas för att du ska kunna bära en protes. På vårt ortopedtekniska center tar din ortopedingenjör eventuellt först fram en testprotes. Om det handlar om en uppföljnings-utprovning kan din ortopedingenjör ta fram en ny kontrollhylsa om din nuvarande hylsa inte längre passar. Denna tillfälliga protes syftar till att ge dig optimal passform för din hylsa. Detta hjälper oss dessutom att hitta rätt inriktning, funktion och komfort för din nya protesfot.

Din ortopedingenjör kan fortfarande göra nödvändiga förändringar under den här perioden och din behandlande sjukgymnast kan redan nu börja träna med dig så att du i slutänden får den produkt som uppfyller dina behov och passar din livsstil. Din testprotes används också för att ge oss ytterligare information om dina fysiska behov och dina livsstilsbehov.

Unikt anpassad färdig protes

Din färdiga protes är oftast uppbyggd av modulkomponenter. Den består av en protesfot, proteshylsa, adaptrar och rör. Fördelen med den här typen av konstruktion är att enskilda komponenter kan anpassas efter dina individuella förutsättningar och behov. Den modulära strukturen gör även att vi kan arbeta med mindre komponenter med lägre vikt, vilket är en stor fördel bland annat för barnproteser.

Protesens komponenter

En underbensprotes består av följande delar:

  1. Proteshylsa (individuellt anpassad)
  2. Adapter
  3. Rör
  4. Protesfot och ev. kosmetik

Proteshylsan

Proteshylsan är gränssnittet mellan kroppen och själva proteskomponenterna. Det är protesens viktigaste del, eftersom den utgör kopplingen mot kroppen och därmed påverkar hur bekväm din protes känns. Det är därför den alltid är specialtillverkad unikt för dig. Först diskuterar du de olika hylsalternativen med din ortopedingenjör. Därefter tas mått och stumpens form kopieras för att kunna tillverka en specialanpassad hylsa. Vid produktion av hylsor anpassas valet av material efter just dina behov förutsättningar, vilket i sin tur ger bäraren en hög komfort och funktionalitet.


Adaptrar och rör

Adaptrar och rör kopplar samman de olika proteskomponenterna med varandra. De hjälper till att optimera protesens inriktning, vilket i sin tur ger dig bättre stabilitet och gång. Kosmetiskt överdrag För att protesen skall se så naturlig ut som möjligt kan du välja att använda en så kallad kosmetik, som är en del av den färdiga protesen. Här fungerar det icke-amputerade benet som modell. Kosmetiken kan vara gjord av skum och silikon och kan ha en stor likhet med det icke-amputerade benet.


Protesfoten

Protesfoten är grunden för alla benproteser och påverkar starkt om du kan stå på ett säkert och bekvämt sätt. Hur den fungerar vid hälisättning, vid avrullning och frånskjut från framfoten påverkar i sin tur hela ditt rörelsemönster när du går. Din ortopedingenjör kommer att se till att protesfoten stämmer överens med hela protesystemet och uppfyller dina behov. Läs mer om protesfoten här.

Hos Aktiv Ortopedteknik kan du förlita dig på professionellt stöd från våra experter inom ortopedteknik och rehabilitering. Prata med din ortopedingenjör om vilken typ av benprotes som passar dig bäst.

Kontakta oss