Protesfoten är grunden för alla benproteser och påverkar starkt om du kan stå på ett säkert och bekvämt sätt. Hur den fungerar vid hälisättning, vid avrullning och frånskjut påverkar i sin tur hela ditt rörelsemönster när du går.

Vår ortopedingenjör väljer den fotprotes som ger dig största möjliga komfort och som uppfyller de viktigaste kriterierna vid gång – behaglig hälisättning, anpassad avrullning och ett smidigt frånskjut från framfoten.

Protesfoten ska ge en behaglig hälisättning så att protesen kan stödja hela vikten under denna fas.

Protesfoten ska ge dig stabilitet under belastnings- fasen så att du känner dig säker under denna fas.

Protesfoten ska möjliggöra avrullning med väl avvägt motstånd över framfoten, så att foten ger ett bra stöd och frånskjut vid stegavveckling- en, och framåtpendlingen av benet kan påbörjas.

Testprotes

Innan din färdiga protes kan provas ut måste operationssåret läka ordentligt och förberedas för att du ska kunna bära en protes. På vårt ortopedtekniska center tar din ortopedingenjör eventuellt först fram en testprotes. Om det handlar om en uppföljnings- utprovning kan din ortopedingenjör ta fram en ny kontrollhylsa om din nuvarande hylsa inte längre passar. Denna tillfälliga protes syftar till att ge dig optimal passform för din hylsa. Detta hjälper oss dessutom att hitta rätt inriktning, funktion och komfort för din nya protesfot.

Din ortopedingenjör kan fortfarande göra nödvändiga förändringar under den här perioden och din behandlande sjukgymnast kan redan nu börja träna med dig så att du i slutänden får den produkt som uppfyller dina behov och passar din livsstil. Din testprotes används också för att ge oss ytterligare information om dina fysiska behov och dina livsstilsbehov.

Färdig protes

Din färdiga protes är oftast uppbyggd av modulkomponenter. Den består av en protesfot, proteshylsa, adaptrar och rör. Fördelen med den här typen av konstruktion är att enskilda komponenter kan anpassas efter dina individuella förutsättningar och behov.

Den modulära strukturen gör även att vi kan arbeta med mindre komponenter med lägre vikt, vilket är en stor fördel bland annat för barnproteser. Hos Aktiv Ortopedteknik kan du förlita dig på professionellt stöd från ett erfaret ortopedtekniskt team och rehabiliteringsteam och på våra högkvalitativa tjänster. Prata med din ortopedingenjör om vilken typ av fotprotes som passar dig bäst.

Kontakta oss