En lårbensprotes får du när du är lårbens-amputerad eller amputerad genom knät. När du har en lårbensprotes så går proteshylsan upp på låret och protesen är ut­rustad med en konstgjord knäled.

Protesteamet, som vanligtvis består av ortopedläkare, ortopedingenjörer, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, arbetar tillsammans med dig för att fastställa vilka behov du har för att hitta den bästa protesen för dig. Därefter tas en individuell lårbensprotes fram, anpassad efter just dina behov. Din självständighet på arbetet, i vardagen och fritiden är vår främsta prioritet. Här kan du läsa mer om hur processen går till när du får din lårbensprotes.

Att välja rätt lårbensprotes

Vad som är viktigt att tänka på är att det inte finns en enda protes som är bäst för alla. En protes som kan ge tillförlitlig säkerhet för en person skulle samtidigt kunna begränsa en annan persons rörlighet. Därför är de personliga mötena med vår kunniga personal på Aktiv Ortopedteknik oumbärliga.

För att kunna välja ut den optimala protesen för just dig är det viktigt att till exempel ta hänsyn till:

 • Din hälsa och fysiska kondition
 • Din stump och hur den ser ut
 • Dina personliga mål
 • Din bostadsmiljö, levnadsmiljö och arbetsmiljö

Utifrån alla dessa faktorer genomförs en individuell klinisk analys vid Aktiv Ortopedteknik, vilket i slutänden ger dig en optimal protes. Vi strävar efter att vara delaktiga i rehabiliterings- processen så tidigt som möjligt för att planera och gemensamt behovsanpassa en förstklassig protes. Genom ett nära samarbete med behandlande läkare och fysioterapeuter kan vi arbeta utifrån en tydligt definierad vårdkedja som ger en jämn och hög kvalitet. Varje proteslösning är anpassad efter dina individuella behov och krav.

Hos Aktiv Ortopedteknik kan du förlita dig på professionellt stöd från ett erfaret rehabiliteringsteam och på våra högkvalitativa tjänster.

Från testprotes till färdig lårbensprotes

Innan din färdiga protes kan provas ut måste operationssåret läka ordentligt och förberedas för att du ska kunna bära en protes. På vårt ortopedtekniska center tar din ortopedingenjör eventuellt först fram en testprotes. Om det handlar om en uppföljnings- utprovning kan din ortopedingenjör ta fram en ny kontrollhylsa om din nuvarande hylsa inte längre passar. Denna tillfälliga protes syftar till att ge dig optimal passform för din hylsa. Detta hjälper oss dessutom att hitta rätt inriktning, funktion och komfort för din nya knäled och fot. Din ortopedingenjör kan fortfarande göra nödvändiga förändringar under den här perioden och din behandlande fysioterapeut kan redan nu börja träna med dig så att du i slutänden får den produkt som uppfyller dina behov och passar din livsstil. Din testprotes används också för att ge oss ytterligare information om dina fysiska behov och dina livsstilsbehov.

Din färdiga protes består av ett antal olika delar - en protesfot, knäled, proteshylsa, adaptrar och rör. Fördelen med den här typen av konstruktion är att enskilda komponenter kan anpassas efter dina individuella förutsättningar och behov. Den modulära strukturen gör även att vi kan arbeta med mindre komponenter med lägre vikt, vilket är en stor fördel bland annat för barnproteser.

Proteskomponenter

En lårbensprotes består av följande delar:

 1. Proteshylsa (individuellt anpassad)
 2. Adapter
 3. Protesknäled
 4. Röranslutning
 5. Kosmetiskt överdrag
 6. Protesfot

Proteshylsan

Proteshylsan är gränssnittet mellan kroppen och själva proteskomponenterna. Det är protesens viktigaste del, eftersom den utgör kopplingen mot kroppen och därmed påverkar hur bekväm din protes känns. Det är därför den alltid är specialtillverkad unikt för dig. Först diskuterar du de olika hylsalternativen med din ortopedingenjör. Därefter tas mått och stumpens form kopieras för att kunna tillverka en specialanpassad hylsa. Vid produktion av hylsor anpassas valet av material efter just dina behov förutsättningar, vilket i sin tur ger bäraren en hög komfort och funktionalitet. Adaptrar och rör kopplar samman de olika proteskomponenterna med varandra. De hjälper till att optimera protesens inriktning, vilket i sin tur ger dig bättre stabilitet och gång. För att protesen skall se så naturlig ut som möjligt kan du välja att använda en så kallad kosmetik, som är en del av den färdiga protesen. Här fungerar det icke-amputerade benet som modell. Kosmetiken kan vara gjord av skum och silikon och kan ha en stor likhet med det icke-amputerade benet.


Protesknäled

Människans gångmönster kan delas in i två faser: Svingfasen, när benet förs framåt och ståfasen, när benet står på marken. Behovet av att kombinera dessa faser och omsätta dem i smidiga rörelser visar hur starkt specialiserad och oerhört komplex en protesknäled måste vara. En säker ståfas måste kombineras med en dynamisk svingfas, för att så nära som möjligt kunna efterlikna den rörelsemångfald som finns i det mänskliga gångmönstret. Vilka funktioner som är tillgängliga för just dig beror på dina individuella förutsättningar och vilken typ av knäled du bär. Din ortopedingenjör kommer att ge dig detaljerad information om möjligheterna hos din protes utifrån era personliga möten. Din säkerhet kommer förstås alltid i första hand. Beroende på din fysiska kondition, stumpens tillstånd, din ålder, rörlighetsgrad och knäledens egenskaper kan du återfå en rad förmågor, som exempelvis:

 • Gång på jämna underlag
 • Gång uppför och nedför
 • Gång i olika hastigheter
 • Gång upp eller ner i trappor

Protesfot

Protesfoten är grunden för alla benproteser och påverkar starkt om du kan stå på ett säkert och bekvämt sätt. Hur den fungerar vid hälisättning, vid avrullning och frånskjut från framfoten påverkar i sin tur hela ditt rörelsemönster när du går. Läs mer om Protesfoten här.

Hos Aktiv Ortopedteknik kan du förlita dig på professionellt stöd från våra experter inom ortopedteknik och rehabilitering. Prata med din ortopedingenjör om vilken typ av benprotes som passar dig bäst.

Kontakta oss