Pronation eller Supination

Fotens leder och mjukdelar utsätts för enorma belastningar vid neutralsteg, där belastningen ökar dramatiskt vid felställningar så som pronationeller supination. Detta innebär att individen tippar foten inåt (pronerar) eller utåt (supinerar) vid steget. Detta kan leda till smärtor i fot, underben, knä, samt högre upp i kroppen och kan leda till ryggbesvär eller nackbesvär. Problemen kan i vissa fall skapa svårigheter med löpning för individen i fråga.

Dessa fotfelsställningar korrigeras oftast och mest effektivt med individanpassade fotbäddar för att stötta upp foten till acceptabelt rörelsemönster och minska på pronationen eller supinationen. Med hjälp av ortopediska skor kan många av problemen minskas. En individuellt anpassad fotbädd efter gipsavgjutning med påbyggd pronation eller supinationskil hjälper dig att komma till rätta med problemet och kan placeras i egna skor, eller i anpassade skor för att maximera stödet.

Kontakta oss