Benhinneinflammation

Benhinneinflammation, eller compartment syndrome, är en av de absolut vanligaste överansträngningsskadorna. Benhinnor har man runt alla ben i kroppen, men i detta fall syftar texten till benhinnorna på insidan av skenbenet.

Om benhinneinflammation

Benhinneinflammation kan framträda vid kraftig överbelastning av de lokala muskelfacken i underbenet. Dessa sväller vid belastning men platsen i muskelfacket är begränsad vilket leder till nedsatt cirkulation och inflammation. Lättare problem är oftast okomplicerade och kan behandlas konservativt medan kraftiga problem kan vara problematiska och övergå till kroniska om inte åtgärder sätts in i rätt tid.

Symtom

Du kan få ont på insidan/framsidan av skenbenet där muskler och senor fäster. Det kan hända om du till exempel springer och går mer än vanligt, eller går med skor med lite hårdare sula.

Mindre besvär kan uppkomma bara av att ta en promenad i lite för hårda skor men brukar även försvinna snabbt, för att sedan återkomma vid hög aktivitet. Stora problem kan inverka så kraftigt och ge så mycket smärta att aktivitet blir omöjligt eller hämmas av värken och smärtan.

Besvären brukar gå över av sig själv.

Orsaker till benhinneinflammation

Eventuella felställningar och instabilitet i fötterna vid till exempel pronation eller supination är ytterligare orsaker till problemet, och kan vid mindre besvär förvärra problem. Hårt underlag är alltid påfrestande men vid dessa besvär förvärrande. Nedan visas ett antal av de vanligaste orsakerna förutom ren överbelastning bakom benhinneinflammation.

  • Intensivhopp och löpträning
  • Felaktig löpteknik
  • Fotvalvens uppbyggnad, låga/höga fotvalv; pronation/supination
  • Ändrad eller felaktig skotyp kan i långa loppet leda till benhinnebesvär
  • Byte av underlag (inomhus-utomhus, gräs-grus) kan ibland trigga igång en inflammation i benhinnorna.

Behandling av benhinneinflammation

Individuella fotbäddar (biomekaniskt balanserade fotbäddar) med stabilisering och korrigering av eventuella felställningar kan avhjälpa mycket av problemet. Fotbäddarna ser till så att kroppen får arbeta i ett gynnsammare läge vilket minskar belastningen på benhinnorna, och svullnaden kan läka ut. Fotbäddar är det mest effektiva sättet att ta tag i problemen.

Problem som ignoreras blir ofta till återkommande problem och kan smärta även utanför aktivitet. I värsta fall kan en vanlig inflammation övergå till kroniska problem vilka i sin tur är svårbehandlade.

Vid kroniska problem som pågått i flera år där flera metoder har provats utan framgång kan kirurgiska ingrepp behövas.

Kontakta oss