Besvär med benen är vanligt förekommande. Det finns en hel del olika symptom förknippat med detta, några övergående och andra mera långvariga.

Här kan du läsa mer om benhinneinflammation och benlängdsskillnad. Om du har frågor, hör av dig till närmaste ortopedtekniska mottagning.

Mer information om olika benskador

Benhinneinflammation, eller compartment syndrome, är en av de absolut vanligaste överansträngningsskadorna i benen. Du kan få ont på insidan/framsidan av skenbenet där muskler och senor fäster. 

Om du har olika långa ben kan det bero på till exempel operationer eller skador höftleden. Det kan vara svårt för dig att identifiera en benlängdsskillnad då kroppen är duktig på att kompensera upp eventuella snedställningar. Benlängdsskillnad kan medföra snedställning i kroppen men brukar sällan orsaka större besvär.

Kontakta oss