Överrörlighet och EDS

Om du har överrörliga leder kan du sträcka, böja eller vrida lederna utöver det normala rörelseområdet. Överrörliga leder är vanligt hos barn och unga kvinnor, men förekomsten minskar i takt med stigande ålder. I de flesta fallen handlar det inte om någon sjukdom utan om naturliga anatomiska variationer, men i vissa fall kan det handla om hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) eller varianter av EDS.