Dysmeli är en medfödd skada på en eller flera extremiteter, dvs avsaknad av arm, ben eller del därav. I Sverige föds årligen ett sextiotal barn med dysmeli, varav ett 15-tal endast har lätta finger- eller tåskador medan de övriga har skador på hand, arm, fot eller ben

Hjälpmedel för barn med dysmeli

För barn som har sin skada på handen, nära handleden, eller på armen, är protes ett vanligt hjälpmedel

För barn med bendysmeli där skadan är ovanför fotleden finns många typer av benproteser. För skada på del av fot eller tå, räcker det i allmänhet med en ortopedisk anpassad sko. AKtiv Ortopedteknik har ett nära samarbete med Ex-Center. EX-Center riktar sig till personer med dysmeli, neurosedynskada och förvärvade amputationer i hela landet och tar också emot personer från andra länder. Läs mer om Ex-center här.

Aktiv Ortopedtekniks ortopedingenjörer har lång erfarenhet med att hitta rätt protes eller annat hjälpmedel till personer med dysmeli. Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center för hjälp och råd kring proteser eller andra hjälpmedel.

Kontakta oss