I arbete, vardag och på fritiden ställs många olika krav, inte minst om du är en väldigt aktiv person som har som mål att leva så självständigt som möjligt. Moderna myoelektriska armproteser, eller robothänder som de ibland kallas, är mycket funktionella och ger stöd för aktiva användare i alla åldrar. Myoelektriska armproteser drivs av elektriska signaler som användaren skapar med hjälp av musklerna.

Armbågsleden styrs antingen med hjälp av elenergi eller mekanisk styrka. Alla muskelsammandragningar skapar elektriska signaler på huden. Elektroder samlar in lämpliga muskelsammandragningar i stumpen, förstärker dem och överför dem till elektroniken i protesen som styrsignaler. Signalerna sätter sedan protesen i rörelse.

Protes med ett naturligt rörelsemönster

Den här typen av högeffektiva proteser erbjuder en optimal kombination av kosmetiska och funktionella aspekter. Med hjälp av dessa proteser kan du ta ett hårt grepp eller utföra känsliga uppgifter. En elektroniskt styrd armbågsled kan också böjas och sträckas ut.

Det finns handleder som gör att handen kan vridas i olika riktningar, vilket innebär att den alltid justeras efter det aktuella föremålet. Det har visat sig vara mycket framgångsrikt att i ett tidigt skede prova ut en protes med en myoelektrisk arm på barn. Protesen stöder barnets naturliga utveckling och gör att de kan lära sig hantera funktionaliteten som ett led i sin lek. Myoelektriska armproteser stimulerar till en naturlig kroppshållning och bidrar till att förebygga felställningar och artros som ofta kan uppstå på grund av en extra belastning på den icke-amputerade armen.

Hos Aktiv Ortopedteknik kan du förlita dig på professionellt stöd från ett erfaret rehabiliteringsteam och på våra högkvalitativa tjänster. Prata med din ortopedingenjör om vilken typ av armprotes som passar dig bäst.

Kontakta oss