Region Stockholm

Aktiv Ortopedteknik i Stockholms uppdrag är att tillhandahålla ortopedtekniska hjälpmedel. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Hos oss möter du högt kvalificerade och erfarna specialister med tillgång till den absolut senaste tekniken. Se nedan flikar och länkar för att läsa mer om hur du remitterar patienter som är behov av ortopedtekniska hjälpmedel inom Region Stockholm.

Att bedöma behov av och besluta om insatser

Läs mer här: https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/bedoma-och-forskriva/

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att brukarens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där brukaren själv är delaktig. Det är behovsbedömningen som avgör vilka hjälpmedel han eller hon kan få förskrivet.

Tre vägar till hjälpmedel
I grunden finns tre vägar för att gå för att få tillgång till hjälpmedel:
Förskrivning av hjälpmedel genom förskrivningsprocessen.
Fritt val av hjälpmedel genom egenvårdsbeslut. 
Att brukaren själv köper hjälpmedel efter rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal enligt så kallat egenansvar. 
Det är först när behovsbedömningen är klar som de olika alternativen för att erbjuda hjälpmedel kan bli aktuella.

Förskrivningsrätt

I de olika behovstrapporna anges vilka yrkesgrupper som får förskriva hjälpmedel (se förutsättningar för förskrivning under respektive hjälpmedel).
Verksamhetschefen ansvarar för att den person som tilldelas uppgiften att förskriva hjälpmedel har såväl formell som reell kompetens för arbetet. Utöver att ha korrekt yrkeskompetens ska den som förskriver hjälpmedel också vara antingen:

 • anställd av Region Stockholm eller annan sjukvårdshuvudman, till exempel en kommun inom Stockholms län.
 • anställd av en vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm eller en kommun inom Stockholms län om att bedriva sjukvård.
 • vårdgivare som får ersättning av Region Stockholm enligt associationsformerna Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF).

All förskrivning av hjälpmedel i Stockholms län sker via de två webbaserade portalerna Beställningsportalen och Thord, du når dem enkelt via direktlänkar här på Hjälpmedelsguiden

https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/thord/

Thord används för att förskriva ortopedtekniska hjälpmedel och för rekvisition vid hårersättning

 

Behovstrappor säkerställer likvärdig bedömning

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att brukarens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras enligt vissa prioriteringsprinciper. 

Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor (aktiviteter i dagliga livet, förflytta sig, kommunicera samt vård och behandling). Behovstrapporna bygger på hälso- och sjukvårdslagen och är tänkta att fungera som verktyg för hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa likvärdiga bedömningar för brukare i Stockholms län.

Trappstegen bygger på prioritering

Varje behovstrappa rymmer ett antal trappsteg, som bygger på en princip om prioritering. Generellt prioriteras brukare med stora behov framför brukare med mindre behov. Det innebär att livsuppehållande behov ska tillgodoses före andra behov. Därefter tillgodoser man basfunktioner i hemmet och hjälpmedel för vardagsfunktioner i närområdet. Först senare kan hjälpmedel för fritidssysselsättning förskrivas, vilket Region Stockholm i dagsläget inte styrker.

Lagstadgade samhällsskyldigheter

Lagstadgade samhällsskyldigheter står över behovstrapporna. Grundläggande behov som krävs för att varje individ ska klara sina samhällskyldigheter enligt svensk lagstiftning – exempelvis allmän skolplikt, vittnesplikt eller skyldighet enligt smittskyddslagen – kan inte prioriteras bort utan måste alltid bli tillgodosedda. Läs mer om Behovstrappan här: https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/

 

Avtal med Region Stockholm

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm har avtal med Region Stockholm och är registrerat i THORD. Detta innebär att patienter kan remitteras till Aktiv Ortopedteknik, som sedan förskriver ett ortopedteknisk hjälpmedel. Patienten kan därefter vid tidsbokning själv välja någon av nämnda mottagningar.

Remissprocess ortopedtekniska hjälpmedel Region Stockholm

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm finns på 3 orter:

 • Stockholm (Bergshamra)
 • Södertälje
 • Norrtälje

Länk till THORD för remiss till Aktiv Ortopedteknik

 

Rekvisitioner

I Region Stockholm kan man få en rekvisition för att köpa hårersättning eller ett hjälpmedel inom Fritt val av hjälpmedel.

Rekvisition för Fritt val av hjälpmedel

Förskrivare och brukare kommer överens om att tillämpa fritt val av hjälpmedel. Brukaren får då en rekvisition på det hjälpmedel som brukaren har behov av och får införskaffa det själv. Brukaren blir då ägare av hjälpmedlet och ansvarar för dess inköp, hantering och skötsel.
Rekvisitionen gäller endast i företag som är godkända och anslutna till Region Stockholms faktureringssystem. 

Den första januari 2020 ändras rekvisitionsbeloppen för Fritt val av hjälpmedel, två nya rekvisitioner införs och flera rekvisitioner slås samman efter ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Listor med rekvisitioner och rekvisitionsbelopp som gäller från årsskiftet hittar du här: 
Hjälpmedel som omfattas av Fritt val av hjälpmedel

Adress

 • Barks väg 7  
 • 170 73 Solna 

Öppettider

 • Måndag - fredag 07.30 - 16.30  
 • Vår växel är öppen 8:00 - 16:30  

Telefonväxel

 • 08 - 624 95 50  
 • Vår växel är öppen 8:00 - 16:30  

E-post

Fax

 • 08 - 624 0 647

Kontaktpersoner

 • Verksamhetschef  
 • Martin Porelius 
 • E-post