Diabetesfoten

Diabetes är en livslång sjukdom där behovet av hjälp varierar från person till person beroende på livssituation och sjukdomsförlopp.

Aktiv Ortopedtekniks diabetesprogram tar stöd i nationella och internationella riktlinjer för diabetesvård från Socialstyrelsen och International Working Group for Diabetic Feet. Vi samarbetar med sjukhus och vårdcentraler för att erbjuda dig den bästa diabetesvården, oavsett var i sjukdomsförloppet du befinner dig. Här får du tips & råd om vad som är bra att tänka på kring dina fötter.