Skada på sidoledbanden

Skada på sidoledbanden i knäet kan innebära en delvis eller total bristning av sidoledband och kan drabba både insida och utsida av knäet. Det inträffar ofta i kontaktidrotter som t.ex. fotboll och ishockey. Slag eller kollision mot utsidan eller insidan av knäet är vanliga orsaker. Symptomen är smärtor på den sida av knäet där skadan inträffade, ostadighetskänsla och rörelsesmärta framför allt vid böjning av knäet. Åtgärder vid skada förutom det akuta omhändertagandet innefattar rehabilitering av sjukgymnast och ortos för att underlätta aktivitet och rehabilitering.