Barn i sitthjälpmedel

Sitthjälpmedel och ståskal

Barn och vuxna som har svårigheter att bibehålla en stabil postural position i sittande, stående, gående samt liggande läge löper stor risk att utveckla komplikationer på höfter och ryggrad. Dessa komplikationer kan leda till smärta, minskat aktivitetsutförande samt även problem med respiration och matsmältning.

Som marknadsledare vad gäller positionering under dygnets vakna del erbjuder vi ortopedtekniska hjälpmedel för positionering under dygnets mörka timmar. Vi strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga service, hög kompetens och kvalitet för att bygga självständighet och mervärde för brukaren hela dagen, alla dagar. 

Lösningar för sittande

En individuellt utformad sits kan underlätta ett funktionellt sittande på många sätt. Genom balansering, tryckavlastning och stabilisering kan vi motverka felställningar och förhindra uppkomst av trycksår.

En väl utformad sits kan ge brukaren ökad uthållighet genom förbättrad andning och cirkulation och ibland till och vara med en förutsättning förutsättning för att uppnå en god huvudkontroll.

Målet med en individuellt utformad sits kan vara förbättrad positionering som i sin tur ger smärtlindring och avslappning. Genom detta stimuleras en ökad aktivitet och delaktighet hos brukaren. Brukarens behov styr val av modell och material i våra olika sitsar.

Lösningar för liggande

För de brukare som behöver hjälp med positionering i liggande finns möjlighet att göra en formgjuten madrass. Kroppens form kan avbildas med hjälp av måttagning och skanning och formen fräses sedan fram ur ett skummaterial. På detta sätt kan ett bekvämt liggande uppnås och stöd och avlastningar åstadkommas.

När en formad madrass används på tippbräda kan den även möjliggöra en mer upprätt position för brukaren och vara ett alternativ till ståskal för de med särskilda behov.

En formgjuten madrass kan vara det enda alternativet för vissa brukare för att kunna slappna av och få nattvila. Erfarenhet har visat att det kan vara nödvändigt att erbjuda positionering även nattetid för att motverka försämring av progressiva felställningar.

Lösningar för stående

Med hjälp av ett formgjutet ståskal kan man få upp brukare som inte kan stå själva. Anledningen till att man vill åstadkomma detta är flera. I en stående ställning får brukaren blanda annat sträcka knän och höftleder, man får även ett upprätande av ryggen. Detta hjälper till i strävan att undvika kontrakturer.

Brukaren får även belastning på sina ben och mage och tarm fungerar ofta bättre då en stående position kan erhållas.

Att få komma upp och stå med andra t.ex. runt ett bord kan upplevas som mycket positivt för brukaren. Ståskal individanpassas för att uppnå en så bra
passform som möjligt och brukaren själv kan designa sitt ståskal efter tycke och smak.

Lösningar med korsett

Korsetter finns i olika modeller och utföranden och anpassas alltid individuellt för den enskilde brukarens behov. En korsett kan vara stödjande eller korrigerande, där den stödjande främst underlättar sittande och ger förutsättningar för ökad postural kontroll. Korrigerande korsetter motverkar/korrigerar felställningar i bål och bäcken som t.ex. skolios, kyfos och lordos.

En korsett används olika tider på dygnet efter brukarens behov och är i många fall ett komplement till en formgjuten sits. De brukare som inte klarar av det kroppsnära trycket som en korsett ger, kan ibland få näst intill samma stöttning/upprätning i en formgjuten sits.

Vi erbjuder alla typer av individuella produkter för att ge våra brukare bästa förutsättningarna för delaktighet och hög livskvalité.

Om processen: Så här går det till

Ansvarig förskrivare kontaktar Hjälpmedelscentralens Sitt-team med en problemframställning. Sitt-teamet träffar brukaren för en initial bedömning tillsammans med ansvarig arbetsterapeut och fysioterapeut.

Om processen mynnar ut i en extern ortopedteknisk lösning så tas kontakt med Aktiv Ortopedteknik. Lösningen kan bestå av hjälpmedel för att sitta, ligga, stå eller en korsett. Brukaren kallas för en avgjutning för sits, måttagning för korsett eller dylikt. Patienten kommer sedan in för en utprovning och eventuella justeringar genomförs innan hjälpmedlet färdigställs.

Personal från Aktiv Ortopedteknik är även med vid leverans av den färdiga produkten för att säkerställa att hjälpmedlet lever upp till den ursprungliga problemframställningen med bibehållen funktion och kvalitet.

Uppföljning sker initialt av ansvarig förskrivare och vid behov kan denne bistås av personal från Aktiv Ortopedteknik.

Läs mer

På sidan Ladda ner finns bl a informationsbroschyren Positionering 24 h

-