Artros

Artros är en ledsjukdom som innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket. Denna obalans leder till bristande funktion i leden.

Symptomen kommer ofta smygande. Det är vanligt att artrosen börjar i en led, men den kan också starta på flera ställen samtidigt. Cirka var fjärde person över 45 år i Sverige har artros.

Vad är artros

Vad är artros

Artros är en ledsjukdom som innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket. Denna obalans leder till bristande funktion i leden. Symptomen kommer ofta smygande. Det är vanligt att artrosen börjar i en led, men den kan också starta på flera ställen samtidigt. Artros medför stelhet i den sjuka leden, minskad rörlighet och smärta. Risken att utveckla artros ökar när man blir äldre.

Knäartros

Knäartros

Vid knäledsartros försämras kvaliteten på ledbrosket och mängden ledbrosk minskar. Knäledsartros förekommer både hos äldre personer och hos yngre, då ofta på grund av att belastningen ökat efter en allvarlig knäskada som korsbandsskada eller meniskskada.

Tumbasartros

Tumbasartros

Artros i leden mellan tummens mellanhandsben och handledsbenet kallas för tumbasartros. Tumbasartros är vanligt och drabbar främst kvinnor efter klimakteriet. Förekomsten kan dock öka för både kvinnor och män med åldern. Det finns inget känt samband med någon viss typ av yrke. Tumbasartros drabbar främst kvinnor över 55 år men det är ingen ovanlig sjukdom hos yngre kvinnor eller män heller. Ungefär 20 % av alla kvinnor och 7 % av alla män över 55 år har tumbasartros.

Artros i foten

Artros i foten

I alla våra leder finns ledbrosk som fungerar som en skyddande och stötdämpande hinna för att två skelettdelar ska kunna glida mot varandra. Artros innebär att brosket bryts ner i snabbare takt än det byggs upp, vilket orsakar smärta och stelhet i den drabbade leden

Tåartros

Tåartros

Artros i stortåns grundled, den näst yttersta leden, kallas också för stel stortå, eller Hallux rigidus. Det brosk som finns i kroppens leder ger stadga och gör det möjligt för skelettets ben att smärtfritt glida mot varandra. Artros innebär att det finns en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av detta brosk, vilket leder till smärta då skelettet i många fall då ligger och gnager ben mot ben där brosk saknas. Artros är vanligast i äldre åldrar där kvinnor drabbas oftare än män.

Axelartros

Axelartros

Likt andra former av artros så ökar risken för axelartros med åldern. Ålder är dock ingen riskfaktor i sig självt. Axelartros är en ganska ovanlig form av artros om man jämför med höft eller knäartros. Eftersom att axelartros är ovanligt blir följden att det inte finns lika mycket forskning kring denna typ av artros

Träningstips vid artros

Träningstips vid artros

Övningar för balans, styrka och uthållighet

Kontakta oss

Kontakta oss