Stukning

Stukningar på utsidan av foten är en av de vanligaste skadorna i fotleden. Detta sker oftast då foten viker sig med fotsulan inåt, vilket kan leda till bristning eller uttänjning av ledbanden på fotens utsida. Akuta ledbandsskador behöver sällan opereras, utan behandlas bäst med aktiv träning. En stukning kan ske vid träning på ojämnt underlag eller på grund av nedsatt balans och koordination i fotleden. Men även på grund av en tidigare stukning som inte är helt läkt. Symptomen är ofta värk och svullnad runt fotknölarna som kan ge nedsatt rörlighet, belastningssmärta och ömhet. Ett snabbt omhändertagande efter stukningen är betydelsefull för läkningen. För att påskynda läkningen kan du med fördel använda en fotledsortos