Stressfraktur

Stressfraktur uppstår genom upprepad belastning som överskrider skelettets hållfasthet. Frakturen kallas därför i vissa fall även för utmattningsbrott.
Dessa frakturer kan uppkomma i hela kroppen men är klart vanligast i fot och underben. Orsaken varierar men är ofta repetitiva rörelser, som vid hopp eller löpning, där kroppen inte hunnit vänja sig vid en ökad intensitet. De kan även uppkomma vid normal belastning när skelettet försvagats på grund av osteoporos. Vissa felställningar i foten kan också öka risken, som till exempel plattfot eller väldigt högt fotvalv.

Symptomen vid stressfraktur brukar oftast vara intensiv smärta, svullnad och värmeökning över det berörda området.

Vid en misstänkt stressfraktur i foten bör man kontakta läkare. Ett individuellt inlägg som avlastar och korrigerar eventuella felställningar och skor med stel sula brukar lindra smärtan under läkningsprocessen.  

Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center så hjälper vi dig att hitta rätt hjälpmedel.

Kontakta oss