Stressfraktur

Stressfraktur uppstår på grund utav upprepad felbelastning vilket leder till en belastning som överskrider skelettets hållfasthet och frakturen uppstår, och kallas därför i vissa fall även för utmattningsbrott. Skelettet stressas utav en belastning i så hög grad att det till slut går sönder och frakturen uppstår vilket i många fall även liknas med en spricka i foten.

Dessa frakturer kan uppkomma i hela kroppen men är klart vanligast i fot och underben. Vad den beror på kan variera men några olika aktiviteter som är klart överrepresenterade är friidrott, långdistanslöpning, gymnastik och vissa bollsporter speciellt fotboll.

Symptomen vid en stressfraktur brukar oftast vara en intensiv tryckömhet över det berörda området, svullnad, smärta samt en värmeökning. Orsakerna bakom kan som tidigare nämnts variera men några vanliga orsaker kan vara hårt träningsunderlag eller intensiv och snabbt stegrande träningsmängd, men även fotvalvens uppbyggnad, pronation eller supination i kombination med dåliga skor.

Vid en misstänkt stressfraktur i foten bör kontakt med en läkare upprättas omgående. Oftast brukar läkaren inte kunna göra annat än rekommendera vila samt ge smärtlindrande. I vissa fall rekommenderas en belastningsanalys för att direkt kunna utesluta vad som påverkat stressfrakturen och minska eventuell smärta.