Skräddarknuta

En trycksmärta på lilltån, oftast lokaliserad vid basen för lilltån, kan vara symptomen för skräddarknuta. Det ter sig som en tydlig utbuktning av lilltåleden vid tåns bas. Det är även vanligt att lilltån vinklas inåt i en varusställning. Absolut vanligast är problemet i samband med hallux valgus, men kan även förekomma självständigt. Skräddarknuta visar sig i form av en knöl med smärta, trycksmärta på basen av lilltån som oftast uppkommer i samband med användande av skor. Lilltåleden buktar ut ungefär där lilltån börjar och kan även börja vrida sig inåt. Smärtan är inte sammanhörande med storlek på knöl eller vridning av tån.

Skräddarknuta kan börja som en öm och irriterad punkt. Problemet uppstår på grund utav en inflammation i bursan vid lilltån, vilken i sin tur leder till smärta. Det är även vanligt att i samband med knutan så bildas det förhårdnader på utsidan av lilltån och även under leden då trycket ökar. Det ökade trycket leder ofta till mer smärta och större problem. Orsaken kan många gånger vara svår att hitta, där tryck från skor samt ärftlighet anses vara de mest vanliga. Nedsjunkna fotvalv, ofta i kombination med hallux valgus, är även en vanlig orsak.

Individer med skräddarknuta bör genomföra en analys av fot och steg för att utlästa vilka åtgärder som behöver tas vid för att minska trycket och förändra belastningsproblematiken. I och med detta tillverkas ofta en individuell fotbädd efter gipsavgjutning, viken anpassas för att avlasta smärtande områden samt hantera eventuell felbelastning. Användning av bra skor är viktigt där trycket på området kan tas bort helt med en sko som stabiliserar på rätt sätt.