Artros fot - tå

Det brosk som finns i kroppens leder ger stadga och gör det möjligt för skelettets ben att smärtfritt glida mot varandra. Artros innebär att det finns en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av detta brosk, vilket leder till smärta då skelettet i många fall då ligger och gnager ben mot ben där brosk saknas. Artros är vanligast i äldre åldrar där kvinnor drabbas oftare än män.

Orsaken till artros i fot och stortå är svår att avgöra. Man vet att det ofta handlar om en förslitning som uppkommer på grund utav fel-/överbelastning under lång tid, samt att risken ökar efter skador. Besvären kommer ofta smygande och kan accelereras av ökad aktivitet. Vanligt är att det berörda området blir svullet, gör ont vid aktivitet samt upplevs stelt.

När det gäller artros foten och fotleden så finns det inget bestämt uttryck för detta. Det kan även sägas att artros i foten ofta kommer av diffusa problem och kan te sig olika från individ till individ. Vanligast är problem och smärta i fotleden men även en känsla av trötthet och ömhet.

För individer med dessa problem rekommenderas en undersökning och analys för att se hur belastningsproblemen kan förändras och förhindras. På så sätt kan smärtan undvikas. Oftast så tillverkas en individuell fotbädd efter undersökning och gipsavgjutning viken anpassas för att avlasta de smärtande områdena, och hantera eventuell felbelastning. Det är även viktigt att använda bra skor som avvecklar steget på rätt sätt så minimal belastning av problemområden uppstår.